Navigacija

prof. dr Mato Uljarević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za materijale i konstrukcije
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za geotehniku, saobraćajnice, organizaciju i tehnologiju građenja
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geotehnika redovni profesor 27. februar 2020.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
APG Aseizmičko projektovanje i građenje
APG-URKD Aseizmičko projektovanje i građenje
BKIO Betonske konstrukcije inženjerskih objekata
GI Geotehničko inženjerstvo
GP Geotehnički projekat
GPS Geotehnički problemi kod saobraćajnica
GPS-URKD Geotehnički problemi kod saobraćajnica
DT Dinamika tla
ZTJ Zaštita temeljnih jama
IMS-GU Inženjerska mehanika stijena
IMS-KU Inženjerska mehanika stijena
IMS-HU Inženjerska mehanika stijena
OTS Ojačavanje tla i stijena
PBK Prednapregnute betonske konstrukcije
PGT Podzemne građevine i tuneli
PGT-OTG-GU Podzemne građevine i tuneli
SF Složeno fundiranje
Akademske studije prvog ciklusa
OA07BKA Betonske konstrukcije
OA19OPBK Osnove proračuna betonskih konstrukcija (MiK)
OG07KI2 Konstruktersko inženjerstvo 2
OG07MT Mehanika tla
OG07OFHK Osnove fundiranja hidrotehničkih konstrukcija
OG07FUND Fundiranje
OG08KI3 Konstruktersko inženjerstvo 3
OGK07BK1 Betonske konstrukcije 1
OGK07BK2 Betonske konstrukcije 2
OGS07PD Projektovanje deponija
OGS07SŽS Saobraćajnice i životna sredina
OGH07HKON Hidrotehničke konstrukcije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Geotechnical problems in flexible pavement structures design

  DOI 10.12989/gae.2023.32.1.035
  Časopis Geomechanics and Engineering
  Godina 2023
  Autori Mato Uljarević, Snježana Milovanović, Radovan Vukomanović i Dragana Zeljić
  Volumen 32
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 47
  Veb adresa http://www.techno-press.org/?journal=gae&subpage=7

  Proračun geotehničkih sidara na temperaturne uticaje

  Časopis Izgradnja
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević, Snježana Milovanović i Radovan Vukomanović
  Volumen 73
  Broj 3
  Strana od 132
  Strana do 136

  PRORAČUN GEOTEHNIČKIH SIDARA NA TEMPERATURNRE UTICAJE

  Časopis IZGRADNJA
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević, Snježana Milovanović i Radovan Vukomanović
  Strana od 132
  Strana do 136

  REALIZACIJA PROJEKTA U SLOŽENIM USLOVIMA TEMELJENJA

  DOI 10.7251/AGGPLUS1705028U
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević i Uroš Agbaba
  Strana od 28
  Strana do 48

  Mikroarmirani mlazni beton-prednosti primjene u tunelogradnji

  DOI 2232-9080
  Časopis e-ZBORNIK, Elektronični Zbornik Radova Građevinskog Fakulteta u Mostaru
  Godina 2018
  Autori Mato Uljarević i Davora Tomić
  Volumen 8
  Broj 16
  Strana od 100
  Strana do 108

  SISTEMATIZACIJA ANALITIČKIH I NUMERIČKIH METODA PRORAČUNA STABILNOSTI KOSINA

  DOI 10.5937/GRMK 1801129B
  Časopis Building Materials and Structures
  Godina 2018
  Autori Mato Uljarević, Kristina Božić-Tomić i Nenad Šušić
  Strana od 129
  Strana do 159

  PRIMJENA MIKROARMIRANOG PRSKANOG BETONA U TUNELOGRADNJI

  Časopis ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević, Bojana Grujić i Žarko Grujić
  Strana od 107
  Strana do 113

  MIKROARMIRANI BETON U TUNELOGRADNJI

  Časopis SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA SRBIJE,građevinski kalendar 2015
  Godina 2014
  Autori Mato Uljarević
  Strana od 40
  Strana do 90

  ANALIZA STABILNOSTI KOSINA

  DOI 10.14415
  Časopis JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
  Godina 2014
  Autori Božana Baćić i Mato Uljapević
  Strana od 379
  Strana do 384

  PRORAČUN ŠLJUNČANIH ŠIPOVA ZA POBOLJŠANJE SVOJSTAVA TLA, A NA OSNOVU REZULTATA SPT-OPITA

  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Mato Uljarević i Danica Kojić
  Strana od 172
  Strana do 184

  „Tragfahigkeit einer Faser-Spritzbeton-Auskleidung fur einen Kraftwerkstollen“

  Časopis Zement und Beton
  Godina 1992
  Autori Mato Uljarević, Jakob Šušteršić i Andrej Zajc
  Strana od 27
  Strana do 30

  „Stahlfaser-Spicbeton fur die Aushleidung eines Kraftwarkstollnes:Grundlagen des Programms zur Ausfuhrung der Versuchsfelder und Intersunchungen“.

  Časopis Zement und Beton
  Godina 1991
  Autori Mato Uljarević, Jakob Šušteršić, Velimir Ukrainčik i Andrej Zajc
  Strana od 20
  Strana do 21

Radovi sa skupova

  Comparison of seismic impacts through different regulations

  Naučni skup Contemporary theory and practice in construction XIV
  DOI 10.7251/STP2014342U
  Publikacija Book of proceedings of scientific conference: Contemporary theory and practice in construction XIV
  Godina 2020
  Autori Mato Uljarević, Snježana Milovanović i Radovan Vukomanović
  Strana od 342
  Strana do 350
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1FkEaKshFIUDSjOLd_6_ubcDJtKxmkQQ9/view?pli=1

  Analysis of Geohazards in Road Construction

  Naučni skup 4-ti Regionalni skup "ReSyLAB" o klizištima
  DOI ISBN 978-9926-8400-0-6
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević, Ljubomir Palikuća, Đorđe Raljić i Boško Miljević
  Strana od 199
  Strana do 202

  PROSTORNI OBUHVAT KLIZNOG "TIJELA" U PRORAČUNSKIM ANALIZAMA

  Naučni skup NAUČNO STRUČNI SIMPOZIJUM GEO-EXPO 2019
  DOI doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2019
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević i Ivana Gavrić
  Strana od 70
  Strana do 77

  Geotechnical solutions depending on the changes of soil parameters

  Naučni skup 14th International Congreess on Rock Mechanics,ISRM, 13-18 septembar 2019
  Publikacija Book of Proceedings 14th International Congreess on Rock Mechanics,ISRM
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević, Bojana Grujić, Sabid Zekan, Dajana Biorac i Ljubomir Palikuća
  Veb adresa http://www.isrm2019.com

  Soil-Structure Interaction at the Bogatići Landslide in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup China-Europe Conference on Geotehnical Engineering 2018
  DOI 10.1007/978-3-319-97115-5-145
  Publikacija Proceedings of China-Europe Conference on Geotehnical Engineering,2018. Vienna
  Godina 2018
  Autori Mato Uljarević, Sabid Zekan, Mirsad Mešić i Adnan Beraković
  Strana od 1561
  Strana do 1564

  Liquefaction of soils caused by seismic forses

  Naučni skup I International Symposium Students for Resilient Society – S-FORCE
  Publikacija I International Symposium Students for Resilient Society – S-FORCE, Book of proceedings, ISBN 978-86-6022-093-8, COBISS.SR.ID 325450503
  Godina 2018
  Autori Davora Tomić, Mato Uljarević i Gordana Broćeta
  Strana od 115
  Strana do 122

  VODOPROPUSNOST STIJENSKE MASE

  Naučni skup SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  DOI 10.7251/STP1813642Z
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Marin Zelenika, Mato Uljarević i Ljubomir Palikuća
  Strana od 642
  Strana do 657

  POUZDANOST REZULTATA PRORAČUNA U FUNKCIJI ODABRANOG MODELA TLA

  Naučni skup SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  DOI 10.7251/STR1813585u
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Mato Uljarević, Ljubomir Palikuća i Dajana Biorac
  Strana od 585
  Strana do 601

  Realibility of Defined Geotechnical Parameters in Implementation of Geotechnical Design

  Naučni skup 11-th INTERNATIONAL TUNNELLING AND UNDERGROUND STRUCTURES CONFERENCE
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2017
  Autori Mato Uljarević i Ljubomir Palikuća
  Strana od 41
  Strana do 47

  GEOTEHNIČKI PROBLEMI KOD SAOBRAĆAJNICA

  Naučni skup GEO-EXPO "GEOTEHNIKA,SAOBRAĆAJNICE,RUDNICI I ZAŠTITA OKOLINE"
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2017
  Autori Mato Uljarević i Ljubomir Palikuća
  Strana od 97
  Strana do 102

  UPRAVLJANJE ODRONIMA/KLIZANJIMA KOSINA USJEKA SAOBRAĆAJNICA

  Naučni skup VI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA"BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI"
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2017
  Autori Mato Uljarević
  Strana od 323
  Strana do 330

  MIKROARMIRANI BETON U SANACIJAMA (IZRADI) HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA

  Naučni skup X MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP" OCJENA,ODRŽAVANJE I SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I NASELJA"
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2017
  Autori Mato Uljarević, Bojana Grujić i Milan Jakšić

  Mikroarmirani beton u sanacijama (izradi) hidrotehničkih objekata

  Naučni skup Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja
  Publikacija X Naučno-stručno međunarodno savjetovanje; pregledni naučni članak štampan u cjelini u zborniku savetovanja
  Godina 2017
  Autori Mato Uljarević, Bojana Grujić i Milan Jakšić
  Strana od 279
  Strana do 288

  POUZDANOST REZULTATA GEOTEHNIČKIH ANALIZA POTPORNIH KONSTRUKCIJA

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA"SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU"
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Mato Uljarević i Uroš Agbaba
  Strana od 80

  JAČANJE KAPACITETA U OBLASTI PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORA SA ASPEKTA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup 11. Međunarodna Konferencija"Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2016
  Autori Mato Uljarević, Milenko Džever, Brankica Milojević i Milija Radović

  PRISTUP U SANACIJI KLIZIŠTA

  Naučni skup 6-ti INTERNACIONALNI NAUČNI SKUP "GRAĐEVINARSTVO-NAUKA I PRAKSA"
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2016
  Autori Mato Uljarević i Slaviša Prostran

  POUZDANOST REZULTATA ANALIZE STABILNOSTI KOSINA

  Naučni skup iNDIS 2015
  Publikacija ZBORNIK
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević i Dajana Uljarević

  ISTRAŽIVAČKO-SANACIONI RADOVI HIDROTEHNIČKOG TUNELA U EKSPLOATACIJI

  Naučni skup IX NAUČNO-STRUČNO MEĐUNARODNO SAVETOVANJE, OCENA STANJA,ODRŽAVANJE I SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I NASELJA
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević

  Uticaj određivanja parametara tla na rezultate proračunskih modela

  Naučni skup XI MEĐUNARODNI NAUČNO STRUČNI SKUP,SAVREMENA TEORIJA IPRAKSA U GRADITELJSTVU
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević, Bojana Grujić i Dajana Uljarević
  Strana od 171
  Strana do 178

  Statički i dinamički problemi uzrokovani crpljenjem podzemnih voda kod MAR sistema

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Saopštenje u zborniku
  Godina 2015
  Autori Milan Jakšić, Dejan Ljubisavljević i Mato Uljarević

  SMJERNICE ZA ODABIR OPTIMALNE METODE POBOLJŠANJA OSOBINA TLA

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2014
  Autori Mato Uljarević, Danica Kojić i Milan Pupčević
  Strana od 99
  Strana do 108

  Calculation of gravel pylons for improving characteristics of soil, following the results of spt test

  Naučni skup Contemporary Theory and Practice in Construction STEPGRAD_2014
  Publikacija Contemporary Theory and Practice in Construction STEPGRAD_2014
  Godina 2014
  Autori Danica Pupčević, Mato Uljarević i Milan Pupčević

  Istražni radovi u funkciji planske dokumentacije

  Naučni skup VII Regionalni Susreti Studenata Geotehnoloških Fakulteta GEOREKS
  Godina 2013
  Autori Mato Uljarević, Svjetlana Vlaški, Božana Baćić i Nenad Lukić
  Strana od 193
  Strana do 201

  Optimalna tehnička rješenja iskopa tunela u karstu

  Naučni skup IX Međunarodni naučno-stručni skup“Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2013
  Autori Mato Uljarević i Bojana Grujić
  Strana od 279
  Strana do 285

  Realizacija projekata u zonama mogućih klizišta

  Naučni skup 5. Naučno-stručni skup“ Studenti u susret nauci"
  Godina 2012
  Autori Mato Uljarević, Svjetlana Vlaški i Božana Baćić

  Analiza stabilnosti kosina

  Naučni skup 5. Naučno-stručni skup“ Studenti u susret nauci
  Godina 2012
  Autori Mato Uljarević, Svjetlana Vlaški i Božana Baćić

  Kritički pristup izboru kriterija loma stijenske mase u funkciji racionalne izrade objekta

  Naučni skup XIV Simpozijum iz Inženjerske Geologije i Geotehnike
  Godina 2012
  Autori Mato Uljarević
  Strana od 277
  Strana do 284

  Problem procjednih voda iz akumulacije Gorica- HE Trebinje II

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup
  Godina 2011
  Autori Mato Uljarević, Željko Bošković i Željko Zubac

  Mjerenje pomaka temeljne stope centralne konzole na brani Grančarevo“,

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup
  Godina 2011
  Autori Mato Uljarević i Snežana Čučković

  Urađena revitalizacija i osvrt na revitalizovani DV 110 Kv Bileća-Berkovići poslije 5 godina eksploatacije

  Naučni skup 26. Savetovanje JUKO CIGRE
  Godina 2003
  Autori Mato Uljarević i Branko Glogovac

  Čvrstoća pri savijanju i žilavost betona armiranog metalnim vlaknima

  Naučni skup JDIMK, XXII Kongres
  Godina 2002
  Autori Mato Uljarević i Mihailo Muravljov
  Strana od 55
  Strana do 60

  „Metode sanacije armirano-betonskih stubova na DV 110 Kv Bileća – Berkovići“,

  Naučni skup 25. Savjetovanje JUKO CIGRE
  Godina 2001
  Autori Mato Uljarević i Branko Glogovac

  Svojstva mikroarmiranog betona sa primjenom u tunelskim oblogama

  Naučni skup INDIS 97 i CIB V-63
  Godina 1997
  Autori Mato Uljarević
  Strana od 99
  Strana do 108

Ostali radovi

  Uređivački odbor zbornika radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 2566-4484
  Godina 2020
  Autori Miodrag Regodić, Mato Uljarević, Tanja Trkulja, Maja Ilić, Gordana Jakovljević, Dragana Zeljić, Dajana Papaz, Igor Kuvač i Jelena Pažin
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

  temperaturni tok u "starim" masivnim betonima sa ciljem modeliranja uticaja na ponašanje brana.

  Godina 2020
  Autori Mato Uljarević

  Knowledge FOr Resilient society/ K-FORCE

  Godina 2020
  Autori Mato Uljarević

  Definisanje smjernica u projektovanju kolovoznih konstrukcija u gradskim sredinama

  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević

  Masivni beton- tehnološka optimizacija putem naprednih eksperimentalnih metoda

  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević

  MIKROARMIRANI BETON U TUNELOGRADNJI

  Godina 2018
  Autori Mato Uljarević

  Uređivački odbor zbornika radova

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 78-99976-663-3-8
  Godina 2016
  Autori Brankica Milojević, Malina Čvoro, Aleksandar Borković, Mato Uljarević, Dragan Macanović i Tanja Trkulja
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/prosle-konferencije/stepgrad-2016

  POZIVNO PREDAVANJE:"UTICAJ DRUŠTVENIH PROMJENA NA REALIZACIJU KAPITALNIH PROJEKATA"

  Godina 2016
  Autori Mato Uljarević

  Naučni projekat - nacionalni

  redakcionog odbor

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99976-663-2-1
  Godina 2016
  Autori Biljana Antunović, Ljubiša Preradović, Mato Uljarević, Malina Čvoro, Tanja Trkulja, Aleksandar Borković i Dragan Macanović
  Veb adresa http://aggf.unibl.org/uploads/attachment/strana/1299/Monografija_20_godina.pdf

  Optimizacija i racionalizacija izrade tunelskih obloga

  Godina 1990
  Autori Mato Uljarević

  MIKRO-ARMIRANI BETON

  Godina 1987
  Autori Mato Uljarević

Knjige

  MEHANIKA TLA- RIJEŠENI PRIMJERI

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN 978-99976-782-0-1
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 655

  MEHANIKA TLA,od teorije do prakse

  Izdavač AGM knjiga Beograd-Zemun
  ISBN 978-86-6048-001-1
  Godina 2019
  Autori Mato Uljarević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 840

  Priručnik za jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u cilju unapređenja bezbijednosti saobraćaja u oblasti planiranja i uređenja prostora u Republici Srpskoj

  Izdavač Agencija za bezbijednost saobraćaja Republike Srpske
  ISBN 978-9976-618-3-8
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević, Brankica Milojević, Milija Radović, Milenko Džever i Milan Tešić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 146

  BETON OJAČAN METALNIM VLAKNIMA

  Izdavač ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U bANJA LUCI
  ISBN 978-99955-747-4-1
  Godina 2013
  Autori Mato Uljarević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 239

  SPECIJALNI BETONI I MALTERI,SVOJSTVA,TEHNOLOGIJA,PRIMENA - poglavlje 7:"MIKROARMIRANI BETON"

  Izdavač GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
  ISBN 86-80049-95-6
  Godina 1999
  Autori Mato Uljarević i Mihailo Muravljov
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Slobodan Peulić
Dejan Milinović, ma
prof. dr Biljana Antunović
Dragan Zrnić
Aleksandra Regojević
mr Mladen Slijepčević
Marina Latinović Krndija, ma
prof. dr Stevo Borojević
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Radenko Jotanović
Dragana Zeljić, ma
prof. dr Saša Čvoro
prof. dr Aleksandar Borković
Marina Višković
prof. dr Brankica Milojević
Radovan Vukomanović
prof. dr Vinko Babić
doc. Gordana Jakovljević
Stamenko Mijatović
Branka Kovačević
prof. dr Miroslav Malinović
Jelena Pažin, ma
prof. dr Malina Čvoro
Jelena Rožić, ma
Vesna Savić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM