Навигација

Архива новости

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке лабораторијских регенаса за потребе Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке лабораторијских регенаса за потребе Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Прилог: одлука о избору.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке материјала за ендодонцију за потребе СЦ „Дентална клиника“ Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 10

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке материјала за ендодонцију за потребе СЦ „Дентална клиника“ Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 10. Прилог: одлука о избору - ЛОТ 10.  

Одлука о поништењу поступка набавке лијекова за потребе СЦ „Дентална клиника“ Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 9

Одлука о поништењу поступка набавке лијекова за потребе СЦ „Дентална клиника“ Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 9. Прилог: одлука о поништењу - ЛОТ 9.  

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке имплантата за потребе СЦ „Дентална клиника“ Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 8

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке имплантата за потребе СЦ „Дентална клиника“ Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 8. Прилог: одлука о избору - ЛОТ 8.  

Одлука о поништењу поступка набавке гумица, прстенова и бравица за ортодонцију за потребе СЦ „Дентална клиника“ Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 7

Одлука о поништењу поступка набавке гумица, прстенова и бравица за ортодонцију за потребе СЦ „Дентална клиника“ Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 7. Прилог: одлука о поништењу - ЛОТ 7.  

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке дезинфицијенаса за потребе СЦ „Дентална клиника“ Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 5

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке дезинфицијенаса за потребе СЦ „Дентална клиника“ Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 5. Прилог: одлука о избору - ЛОТ 5.  

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке борера за потребе СЦ „Дентална клиника“ Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 4

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке борера за потребе СЦ „Дентална клиника“ Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 4. Прилог: одлука о избору - ЛОТ 4.  

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке зуба за потребе СЦ ”Дентална клиника” Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 2

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке зуба за потребе СЦ ”Дентална клиника” Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци – ЛОТ 2. Прилог: одлука о избору - ЛОТ 2.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга друмског превоза за потребе извођења наставног процеса на Универзитету у Бањој Луци и то за шест лотова

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга друмског превоза за потребе извођења наставног процеса на Универзитету у Бањој Луци и то за шест лотова: - ЛОТ 1 - јавна набавка услуга друмског превоза за потребе извођења наста...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга дизајна интернет странице и дигиталне дисеминације едукативног материјала за потребе реализације пројекта „Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ – Itree“ Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга дизајна интернет странице и дигиталне дисеминације едукативног материјала за потребе реализације пројекта „Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјевероза...

Одлука о поништењу поступка јавне набавке гума за путничка возила и тракторе за потребе Електротехничког факултета, Медицинског факултета, Пољопривредног факултета и Института за генетичке ресурсе  Универзитета у Бањој Луци

Одлука о поништењу поступка јавне набавке гума за путничка возила и тракторе за потребе Електротехничког факултета, Медицинског факултета, Пољопривредног факултета и Института за генетичке ресурсе  Универзитета у Бањој Луци. ПРИЛОГ: Одлука о пониште...

Одлука о избору нјповољнијег понуђача у поступка јавне набавке и инсталације софтвера за приказ анатомије људског тијела путем виртуелне реалности за потребе катедре Анатомија Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору нјповољнијег понуђача у поступка јавне набавке и инсталације софтвера за приказ анатомије људског тијела путем виртуелне реалности за потребе катедре Анатомија Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. ПРИЛОГ: Одлука о избору.

Одлука о избору квалификованих понуђача у поступку јавне набавке услуга штампања за потребе чланицаУниверзитета у Бањој Луци

Одлука о избору квалификованих понуђача у поступку јавне набавке услуга штампања за потребе чланицаУниверзитета у Бањој Луци. Прилог: Одлука о избору квалификованих понуђача

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке дијагностичке опреме за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, број набавке 812/24

Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке дијагностичке опреме за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, број набавке 812/24. Прилог: Одлука о избору

Одлука о поништењу поступка јавне набавке мјерних инструмената за потребе Лабораторије за експерименталну психологију Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о поништењу поступка јавне набавке мјерних инструмената за потребе Лабораторије за експерименталну психологију Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. ПРИЛОГ: Одлука о поништењу.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке опреме за развој прототипа за паметно наводњавање за потребе реализације пројекта "Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ- Itree" Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, број набавке: 528/24

Одлука о поништењу поступка јавне набавке опреме за развој прототипа за паметно наводњавање за потребе реализације пројекта "Развој одрживог agritech екосистема у воћарству и виноградарству сјеверозападне БиХ- Itree" Пољопривредног факултета Универзите...

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке потрошног стоматолошког материјала за потребе СЦ "Дентална клиника" Медицнског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 6

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке потрошног стоматолошког материјала за потребе СЦ "Дентална клиника" Медицнског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 6. Прилог: Одлука о избору - ЛОТ 6

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке материјала за технику за потребе СЦ "Дентална клиника" Медицнског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 3

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке материјала за технику за потребе СЦ "Дентална клиника" Медицнског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 3. Прилог: Одлука о избору - ЛОТ 3.

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке отисне масе за потребе СЦ "Дентална клиника" Медицнског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 1

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке отисне масе за потребе СЦ "Дентална клиника" Медицнског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 1. Прилог: Одлука о избору - ЛОТ 1

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке термогравиметријског анализатора за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 4

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке термогравиметријског анализатора за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 4. Прилог: Одлука о избору - ЛОТ 4

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке система за електрофорезу за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 3

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке система за електрофорезу за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 3. Прилог: Одлука о избору - ЛОТ 3

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПЦР кабинета за изолацију ДНК/РНК, центрифуге са цитолошким ротором и инкубатора за потребе Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 2

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПЦР кабинета за изолацију ДНК/РНК, центрифуге са цитолошким ротором и инкубатора за потребе Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 2. ...

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке система за аутоматизован Western blot процес рада и анализе протеина за потребе Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 1

Oдлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке система за аутоматизован Western blot процес рада и анализе протеина за потребе Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци - ЛОТ 1. ПРИЛОГ: Одлу...

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга штампања часописа за потребе Економског факултета Универзитета у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга штампања часописа за потребе Економског факултета Универзитета у Бањој Луци. Прилог: Одлука о избору