Навигација

Акредитација

Универзитет у Бањој Луци је 26.03.2019. године акредитован (реакредитован). Рјешење о акредитацији  Универзитета у Бањој Луци, донијела је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске. На овај начин потврђен је стандард квалитета рада Универзитета сходно стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у европском простору високог образовања (ESG стандард) и критеријумима за акредитацију високошколских установа у Босни и Херцеговини.Такође је акредитовано 16 студијских програма првог циклуса, односно потврђен је квалитет рада  следећих студијских програма: 

•    Ликовне умјетности (АКУ)
•    Архитектура (АГГФ)
•    Економија и пословно управљање (ЕКФ)
•    Рачунарство и информатика (ЕТФ)
•    Право (ПРФ)
•    Стоматологија (МДФ)
•    Хемијско инжењерство и  технологије (ТХФ)
•    Социјални рад (ФПН)
•    Производно машинство (МШФ)
•    Општи-наставнички (ФФВиС)
•    Српски језик и књижевност (ФЛЛ)
•    Шумарство (ШМФ)
•    Биологија (ПМФ)
•    Психологија (ФЗФ)
•    Рударство (РДФ)
•    Аграрна економија и рурални развој (ПЉФ)

Захтјев за акредитацију (реакредитацију институције и акредитацију студијских програма), уз приложену неопходну документацију, Универзитет у Бањој Луци поднио је  у децембру 2017. односно априлу 2018. године. 

Након низа проведених активности и процедура, Комисија за екстерну евалуацију је сачинила извјештај  којим се утврђује да Универзитет у Бањој Луци  испуњава захтјеве стандарда и квалитета  за издавање рјешења о aкредитацији (реакредитацији) као и акредитацији 16 студијских програма. 

У складу са поменутим рјешењем, сљедећи поступак акредитације неопходно је урадити у року од пет година.


Правилник о акредитацији високошколских установа

Извјештај Комисије о екстерној евалуацији Универзитета у Бањој Луци

Рјешење о акредитацији Универзитета у Бањој Луци

Слике

  • /uploads/attachment/strana/9/IMG_1706.JPG
  • /uploads/attachment/strana/9/IMG_1709.JPG
  • /uploads/attachment/strana/9/IMG_0099.jpg
  • /uploads/attachment/strana/9/IMG_0117.jpg