Навигација

Лиценцирани студијски програми на другом циклусу студија

Ред.бр. ФАКУЛТЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Усмјерење
1 АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ Музичка умјетност  
Ликовне  умјетности  
Драмске умјетности  
2 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ Архитектура и урбанизам  
Грађевинарство  
Геодезија  
Енергетска ефикасност у зградарству - комбиновани студијски програм  
3 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Финансије и ревизија јавног сектора  
Међународна економија  
Пословна економија  
Актуарство  
Финансије, банкарство и осигурање  
Менаџмент у туризму и хотелијерству  
Управљање културним насљеђем и културним туризмом  
International master in business and administration  
4 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Рачунарство и информатика  
Електроника и телекомуникације  
Електроенергетски и индустријски системи  
Дигитално емитовање и широкопојасне технологије  
5 МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Производно машинство  
Енергетско и саобраћајно машинство  
Индустријско инжењерство  
Заштита на раду  
Мехатроника  
Конструкционо машинство  
Енергетска ефикасност у зградарству  
6 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Здравствене науке  
7 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Анималне науке Безбједност хране анималног поријекла у ланцу пољопривредне производње
Биљне науке Виноградарство и винарство
Воћарство
Ратарство
Заштита биљака
Повртарство
Технологија биљних производа
Украсне биљке
Управљање земљиштем и водом
Аграрна економија и рурални развој Агро бизнис
Рурални развој I
Рурални развој II
8 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Мастер студије Право  
9     ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Математика и информатика  
Физика Теоријска физика
Методика физике
Биологија  
Географија  
Просторно планирање  
Екологија и заштита животне средине Екологија биљака
Хемија  
10 РУДАРСКИ  ФАКУЛТЕТ Рударско и геолошко инжењерство  
11   ТЕХНОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ Графичко инжењерство  
Хемијско инжењерство и технологије  
Прехрамбено инжењерство  
Текстилно инжењерство  
12 ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа  
13 ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Новинарство и комуникологија  
Социјални рад  
Политиколошке студије  
Социологија  
Политикологија  
14 ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА Спорт  
Општи - наставнички  
15 ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Руски језик и књижевност  
Италијански језик и књижевност  
Српски језик и књижевност  
Енглески језик и књижевност  
Њемачки језик и књижевност  
Методика наставе страних језика и књижевности  
Француски језик и књижевност  
16 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Филозофија  
Психологија  
Педагогија  
Историја  
Разредна настава  
Предшколско васпитање  
17 ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Шумарство 60 ЕЦТС  
Шумарство 120 ЕЦТС  
Управљање шумским ресурсима на природним основама  
18 Пољопривредни и Природно-математички факултет Очување и одржива употреба генетичких ресурса