Навигација

Управни одбор

Управни одбор је орган управљања Универзитетом. 

Чини га 11 чланова, и то: четири представника академског особља, један представник административног особља, један представник студената, два представника привреде и три представника која именује оснивач.


Чланови Управног одбора Универзитета у Бањој Луци су:

 • Проф. др Рајко Гњато , академско особље, предсједник;
 • Проф. др Богдан Зрнић, академско особље;
 • Проф. др Дарко Радић, академско особље;
 • Проф. др Санда Додик, академско особље;
 • Јосиф Илић, административно особље;
 • Владан Гачић, студент;
 • Mр Радован Бајић, представник привреде;
 • Перо Ћорић, представник привреде;
 • Проф. др Игор Милуновић, представник оснивача;
 • Боривој Обрадовић, в.д. представника оснивача.


  Секретар Управног одбора је Мр Ђорђе Маркез.