Навигација

Ректор

Проф. др Радослав Гајанин
 

Проф. др Радослав Гајанин

Телефон +387 51 321 171
+387 51 321 174 
Факс +387 51 315 694
Е-пошта info@unibl.org
rektor@unibl.org

У складу са Статутом универзитета у Бањој Луци ректор заступа и представља Универзитет и одговоран је за законитост рада и ефикасно пословање Универзитета.


Осим обављања послова утврђених Законом о високом образовању, ректор има сљедеће надлежности:

  • подношење приједлога Управном одбору Универзитета који се односе на образовање и мисију Универзитета, при чему је дужан да узме у обзир препоруке и мишљење Сената;
  • на приједлог декана, односно директора Института, припрема годишње и друге финансијске планове и извјештаје које разматра Управни одбор;
  • подношење извјештаја о финансијском пословању Универзитета;
  • брине о реализацији финансијског плана;
  • доношење одлука о коришћењу финансијских средстава до износа од 20.000КМ;
  • друга питања утврђена Законом, Статутом или другим прописом, као и сва остала која нису стављена у надлежност других органа.

Ректор дио својих надлежности из домена академских питања може пренијети на декане факултета/ Академије, а из домена рада административне службе Универзитета може пренијети на генералног секретара.


Функцију ректора Универзитета у Бањој Луци до сада су обављали: