Навигација

Чланови Комитета за обезбјеђење и унапређење квалитета

  • Проф. др Милица Балабан, проректор за наставу, студентска питања и квалитет Универзитета у Бањој Луци, предсједник,
  • Проф. др Драган Матић, ванредни професор Природно-математичког факултета, представник Вијећа природних, медицинских и здравствених наука, члан,
  • Проф. др Горан Јањић, ванредни професор Машинског факултета, представник Вијећа инжењерско-технолошких наука, члан,
  • Проф. др Мирјана Жабић, редовни професор Пољопривредног факултета, представник Вијећа пољопривредних наука, члан,
  • Проф. др Игор Тодоровић, ванредни професор Економског факултета, представник Вијећа друштвених и хуманистичких наука, члан,
  • Мирјана Предић, ма, виши стручни сарадник за наставу и студентска питања, члан,
  • Дијана Билановић, виши стручни сарадник за обезбјеђење и унапређење квалитета, члан и
  • Никола Шобот, студент, представник Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци, члан.