Навигација

Одлуке

(1) Одлука о матичности факултета/ Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области

(1.1) Измјена и допуна Одлуке о матичности факултета/ Академије умјетности и студијскох програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015. - 17. фебруар 2016. године

(1.2) Одлука о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/ Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015. године - 18. мај 2016. године

(1.3) Одлука о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/ Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015. године - 27. октобар 2016. године

(1.4) Одлука o измјенама Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 03/04-3.1879-14/17 од 29.06.2017. - 29. јуни 2017. године

(1.5) Одлука о измјенама и допунама Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015. године, број 02/04-3.220-63/16 од 17.02.2016. године и број 03/04-3.1879-14/17 од 29.06.2017. године, број: 02/04-3.1879-15/17 од 29.06.2017. - 29. јуни 2017. године

(1.6) Одлука о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/ Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015. године, број 02/04-3.220-63/16 од 17.02.2016. године, број 03/04-3.1879-14/17 од 29.06.2017. године и број 03/04-3.1879-14/17 од 29.06.2017. године - 30. новембар 2017. године

(1.7) Одлука о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/ Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015. године, број 02/04-3.220-63/16 од 17.02.2016. године, број 03/04-3.1879-14/17 од 29.06.2017. године и број 03/04-3.1879-14/17 од 29.06.2017. године - 25. јануар 2018. године

(1.8) Одлука о измјенама и допунама Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015. године, број 02/04-3.220-63/16 од 17.02.2016. године и број 03/04-3.1879-14/17 од 29.06.2017. године - 26. децембар 2019. године

(1.9) Одлука о измјенама и допунама Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015. године, број: 02/04-3.220-63/16 од 17.02.2016. године, број 03/04-3.1879-14/17 од 29.06.2017. године и број: 02/04-3.3376-52/19 од 26.12.2019. године - 28. мај 2020. године

(1.10) Одлука о измјенама и допунама Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области, број: 02/04-3.3610-110/15 од 26.11.2015. године, број: 02/04-3.220-63/16 од 17.02.2016. године, број 03/04-3.1879-14/17 од 29.06.2017. године и број: 02/04-3.3376-52/19 од 26.12.2019. године - 28. мај 2020. године - 24. децембар 2021. године


(2) Одлука о форми и садржини Пријаве теме за израду докторске дисертације , Извјештаја о оцјени подобности кандидата, теме и ментора за израду докторске дисертације и Извјештаја о оцјени урађене докторске дисертације 


(3) Одлука о кућном реду у Ректорату Универзитета у Бањој Луци


(4) Одлука о усвајању Берлинске декларације о отвореном приступу научном звању