Навигација

Правни факултет

Правни факултет основан је 1975. године. Претходно су се правне науке у Бањој Луци изучавале на деташману Правног факултета Универзитета у Сарајеву.

У јесен 1973. године основано је одјељење Правног факултета Универзитета у Сарајеву са сједиштем у Бањој Луци, а школске 1975/76. године почиње настава за редовне и ванредне студенте.

Настава на првом циклусу студија изводи се на студијском програму Право. Студије другог циклуса (академске мастер студије) организују се кроз један студијски програм под називом „Мастер студије право“ који је подијељен на девет модула, и то: грађанско право, међународно право,  кривично право, пословно право, државно право, управно право, радно и социјално право, правно-историјске студије и, правно-економски модул.

Студије трећег циклуса  (академске докторске студије) организују се кроз један студијски програм под називом „Докторске студије право“, који је, такође, подијељен на девет модула.

Студијски програм Право је организован према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Телефон +387 51 339 001
Факс +387 51 460 602
Веб-сајт www.pf.unibl.org
Е-пошта info@pf.unibl.org
Адреса Булевар војводе Степе Степановића 77, 78000 Бања Лука
Декан Др Жељко Мирјанић, редовни професор
Продекан за наставу Др Зоран Васиљевић, ванредни професор

Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу

 

Др Бојан Влашки, доцент

Слике

  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-4.jpg