Навигација

Продекани за наставу

Редни број Назив Факултета Продекан за
наставу
Контакт
1. Академија умјетности мр Марио Ћулум, ванр. проф.

mario.culum@au.unibl.org

2. Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет
др Тања Тркуља, ванр. проф. tanja.trkulja@aggf.unibl.org
3. Економски факултет др Драган Глигорић, ванр. проф. dragan.gligoric@ef.unibl.org
4. Електротехнички факултет др Жељко Ивановић, ванр.проф. zeljko.ivanovic@etf.unibl.org
5. Машински факултет др Зорана Танасић, ванр. проф. zorana.tanasic@mf.unibl.org
6. Медицински факултет др Ненад Понорац, ред. проф. nenad.ponorac@med.unibl.org
7. Пољопривредни факултет др Биљана Рогић, ванр.проф. biljana.rogic@agro.unibl.org
8. Правни факултет др Зоран Васиљевић, ванр.проф. zoran.vasiljevic@pf.unibl.org
9. Природно-математички
факултет
др Радослав Декић, ванр.проф. radoslav.dekic@pmf.unibl.org
10. Рударски факултет др Свјетлана Средић, ванр. проф. svjetlana.sredic@rf.unibl.org
11. Технолошки факултет др Ладислав Василишин, ванр. проф. ladislav.vasilisin@tf.unibl.org
12. Факултет безбједносних наука др Жана Врућинић, доц. zana.vrucinic@fbn.unibl.org
13. Факултет политичких наука др Невенко Врањеш, ванр. проф. nevenko.vranjes@fpn.unibl.org 
14. Факултет физичког васпитања
и спорта
др Раденко Добраш, ред. проф. radenko.dobras@ffvis.unibl.org
15. Филозофски факултет др Тања Становић-Јанковић, ред. проф. tanja.stankovic-jankovic@ff.unibl.org
16. Филолошки факултет др Игор Симановић, ванр. проф. igor.simanovic@flf.unibl.org
17. Шумарски факултет др Бранислав Цвјетковић, доц. branislav.cvjetkovic@sf.unibl.org