Навигација

Каталог студијских програма

НазивЧланицаТип студијаЈезикЕСПБ
Докторске студије друштвених наукаФакултет политичких наукаАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Мастер студије ПравоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Индустријско инежењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Докторске студије Филологије (језик и књижевност)Филолошки факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Управљање културним насљеђем и културним туризмомЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски120.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Методика наставе страних језика и књижевностиФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Хемијско инжењерство и технологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Медицинско лабораторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Француски језик и књижевности и латински језикФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Медијација у социјалном радуФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Менаџмент у туризму и хотелијерствуЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије трећег циклуса180.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
Методика разредне наставеФилозофски факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рударско и геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Графичко инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Мастер здравствених студијаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СтоматологијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Физичко васпитање и спортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
СинологијаФилолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Пољопривредне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Руски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Докторске студије ПравоПравни факултетАкадемске студије трећег циклуса
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
МатематикаПриродно-математички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Примијењена социологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Конструкционо машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Спортске наукеФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0