Навигација

Каталог студијских програма

НазивИнституцијаТип студијаЈезикЕСПБ
Биљне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Журналистика-1998Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Графичко инжењерство - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Текстилно инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Графичко инжењерство - 180 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
БабиштвоМедицински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Архитектура и урбанизамАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Енергетско и саобраћајно машинство – СаобраћајноМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Међународно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Дентална медицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рударско и геолошко инжењерствоРударски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МедицинаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Кривично правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Студијски програм Математика и информатика - 180 ЕЦТСПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
НИЈЕ ДЕФИНИСАНЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса120.0
Хемијска технологијаТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Биотехнолошко прехрамбениТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије другог циклуса60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Руски и српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
International Master in Business and Administration (MBA)Економски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Електроенергетика и аутоматикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
СестринствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Дигитално емитовање и широкопојасне технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА и ИНФОРМАТИКА 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Управљање шумским ресурсима на природним основамаШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Медијација у социјалном радуФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
БиологијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕраЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса10.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Заштита на радуМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енергетска ефикасност у зградарствуАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Докторске студије Филологије (језик и књижевност)Филолошки факултетАкадемске студије трећег циклуса
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Методика наставе страних језика и књижевностиФилолошки факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Биомедицинске наукеМедицински факултетАкадемске студије трећег циклуса
МатематикаПриродно-математички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Прехрамбено инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Мастер студије ПравоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Докторске студије друштвених наукаФакултет политичких наукаАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Мастер здравствених студијаМедицински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Управљање културним насљеђем и културним туризмомЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Менаџмент у туризму и хотелијерствуЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
СпортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклуса180.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ СИСТЕМИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Индустријско инжењерствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Општи наставничкиФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Математика и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
Спортске наукеФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
Техничко васпитање и информатикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса185.0
ЖурналистикаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Социјални рад-2000Факултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса0.0
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
МашинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Биљна производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Хемијско инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Пољопривредне наукеПољопривредни факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Физичко васпитање и спортФакултет физичког васпитања и спортаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Радно и социјално правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 1995Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
АрхитектураАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Политичке наукеФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Руски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ГеодезијаАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Пословно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Државно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Управно правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Новинарство и комуникологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Очување и одржива употреба генетичких ресурсаПољопривредни факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Енергетско и саобраћајно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски120.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса120.0
Социјални рад - доквалификацијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса120.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Пословна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
АктуарствоЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
СоциологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 4 (ПД) 1999Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
РударствоРударски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕкономијаЕкономски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Аграрна економија и рурални развојПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
Прерада дрветаШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ИсторијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Текстилно инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Енглески језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ПравоПравни факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Студијски програм Високе школеФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски180.0
МехатроникаМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Српски језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ФилозофијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Социјални радФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕкономијaЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса60.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Електроенергетски и индустријски системиЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Предшколско васпитањеФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Безбједност и криминалистикаФакултет безбједносних наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Финансије и ревизија јавног сектораЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ПсихологијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Индустријско инежењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ПедагогијаФилозофски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Примијењена социологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Пословна информатикаЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Рачунарство и информатикаЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Ликовне умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Њемачки језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Санитарно инжењерствоМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Индустријско инжењерство и менаџментМашински факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Конструкционо машинствоМашински факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Електроника и телекомуникацијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Просторно планирањеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
ПолитикологијаФакултет политичких наукаАкадемске студије другог циклуса60.0
ГрађевинарствоАрхитектонско-грађевинскo-геодетски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
ГеографијаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерствоМашински факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
Радиолошка технологијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
СтоматологијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)360.0
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 4 (ПД) 2003Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 1989Електротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИЈЕЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
ЗАЈЕДНИЧКА ГОДИШТАЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Грађанско правоПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Правно-историјске студијеПравни факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Учитељски студијФилозофски факултетАкадемске студије другог циклусаСрпски60.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса240.0
Савремена филозофијаФилозофски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Међународна економијаЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Докторске студије ПравоПравни факултетАкадемске студије трећег циклуса
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије другог циклуса60.0
Медицинско лабораторијска дијагностикаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Хемијско инжењерство и технологије - 240 ECTSТехнолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Анимална производњаПољопривредни факултетАкадемске студије првог циклуса180.0
Графичко инжењерствоТехнолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Информационо-комуникационе технологијеЕлектротехнички факултетАкадемске студије трећег циклусаСрпски180.0
Здравствена његаМедицински факултетАкадемске студије првог циклусаСрпски240.0
Музичка умјетностАкадемија умјетностиАкадемске студије трећег циклуса180.0
Методика разредне наставеФилозофски факултетАкадемске студије трећег циклуса180.0
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И АУТОМАТИКА 4 (ПД) 1995 Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије другог циклуса120.0
ФизиотерапијаМедицински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Драмске умјетностиАкадемија умјетностиАкадемске студије првог циклуса180.0
ФизикаПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Екологија и заштита животне срединеПриродно-математички факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ЕЛЕКТРОНИКА ПД 4 (ПД) 2005Електротехнички факултетАкадемске студије другог циклуса0.0
ФармацијаМедицински факултетАкадемске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)300.0
Финансије, банкарство и осигурањеЕкономски факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ШумарствоШумарски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Економија и пословно управљањеЕкономски факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
ХемијаПриродно-математички факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
Италијански језик и књижевностФилолошки факултетАкадемске студије другог циклуса60.0
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИЕлектротехнички факултетАкадемске студије првог циклуса0.0
Производно машинствоМашински факултетАкадемске студије првог циклуса240.0
Француски језик и књижевности и латински језикФилолошки факултетАкадемске студије првог циклуса240.0