Навигација

Институт за генетичке ресурсе

Институт за генетичке ресурсе основан је због потребе постојања институционалног и правног оквира за активности из области очувања и одрживог коришћења генетичких ресурса у Републици Српској.

Формална иницијатива за формирање Института за генетичке ресурсе покренута је одлуком Народне скупштине Републике Српске бр. 01-936/09 од 10. јуна 2008. године. Овом је одлуком, наиме, усвојен Програм очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске.

Институт за генетичке ресурсе основан је као организациона јединица у саставу Универзитета у Бањој Луци. Одлуком о оснивању, Институту су на коришћење додијељени земљиште и објекти на локацији Универзитетске ботаничке баште. Tоком 2009. и 2010. године обављена је неопходна санација и доградња објеката за потребе банке гена и лабораторијских цјелина Института, набавка лабораторијског намјештаја те усавршавање кадра.

Установа је основана као научноистраживачки институт у саставу Универзитета, у складу с прописима из области високог образовања и научноистраживачке дјелатности. 
Рјешење о одобрењу за рад и упис у Регистар научноистраживачких установа код Министарства науке и технологије Републике Српске донио је министар науке и технологије 24. фебруара 2009. године.

Рјешењем Основног суда у Бањој Луци од 11. септембра 2009. године Институт за генетичке ресурсе уписан је у судски регистар као организациона јединица Универзитета у Бањој Луци.

Регистрован је у Пореској управи Министарства финансија Републике Српске и уписан у Регистар пољопривредних газдинстава код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука.

Институт је постао технички оперативан и званично отворен за рад у септембру 2010. године.

Од 2012. године, након проглашења кампуса „Универзитетски град” заштићеним подручјем VI IUCN категорије, Институт обавља двије основне дјелатности: прва је одржавање републичке банке генетичких ресурса и координација програма у очувању, колекционисању, карактеризацији и евалуацији генетичких ресурса, а друга је управљање заштићеним подручјем и одржавање парка, ботаничке баште и других зелених површина у Универзитетском граду. 

Институт за генетичке ресурсе од оснивања има двије подорганизационе јединице: 

1. Центар за биодиверзитет
2. Центар за одрживо коришћење генетичких ресурса 

Центар за биодиверзитет одговоран је за активности усмјерене према основним и примијењеним истраживањима, а Центар за одрживо коришћење генетичких ресурса одговоран је за активности усмјерене према технолошком развоју, иновативности, регионалном и укупном друштвено-економском одрживом развоју, као и примјени научних и стручних резултата у пракси. У оквиру Центра за биодиверзитет смјештена је Банка гена Републике Српске.

Институт за генетичке ресурсе уписан је у Регистар произвођача јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа, винове лозе и вишегодишњих украсних биљака – трајница, жбунова, ружа, јоргована, шимширике и осталих врста које нису на листи шумског дрвећа, хибрида и сорти. Институт је уписан и у регистар увозника садног материјала, чиме је стекао право на увоз предосновног, основног, сертификованог и стандардног садног материјала који има сертификат о производњи садног материјала и документ о здравственом стању, издате од надлежног органа земље извознице. Институт је уписан и у Регистар произвођача репродуктивног садног материјала шумског дрвећа. Овим рјешењем Институт је добио право да се бави производњом сјемена житарица, индустријског, крмног, повртарског, љековитог, ароматичног, зачинског биља, цвијећа, кртола, луковица и чешњева. Институт за генетичке ресурсе овлашћен је за рад испитне и референтне фитосанитарне лабораторије у организовању и спровођењу послова од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите здравља биља. Институт за генетичке ресурсе има богат портфолио споразума о сарадњи и активну кооперацију са релевантним институцијама и установама из земље, окружења, али и на глобалном нивоу. Издваја се, свакако, учешће у ECP GR – Европском кооперативном програму за очување биљних генетичких ресурса, потом чланство у Европској банци гена (AEGIS), као и сарадња са Краљевским норвешким министарством за пољопривреду и храну, а која се односи на депозит сјемена у Свјетски трезор сјемена на Свалбард.

Институт, у сарадњи са Пољопривредним и Природно-математичким факултетом, од 2014. године изводи наставу на комбинованом студијском програму другог циклуса Очување и одржива употреба генетичких ресурса.

Телефон +387 51 348 080
Факс +387 51 348 089
Веб-сајт www.igr.unibl.org
Е-пошта info@igr.unibl.org
Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
Директор Марина Антић

Слике

  • /uploads/attachment/strana/92/botanicka_1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/kampus.botanicka.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/kampus.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/_VFO4349.jpg