Навигација

Електротехнички факултет

Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци развио се из Електротехничког одсјека тадашњег Техничког факултета у Бањој Луци, основаног 24. новембра 1962. године. Крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година прошлог вијека порасле су потребе за инжењерима електротехнике и издвајањем Електротехничког одсјека у посебан факултет. Збор радника Електротехничког одсјека Техничког факултета донио је, с тим у вези, 12. фебруара 1975. године, одлуку да се Одсјек издвоји из састава Техничког факултета, а ова је одлука 28. марта 1975. године добила сагласност Скупштине Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине. Као датум оснивања Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци узима се управо 24. новембар 1962. године, дан када је Народни одбор среза Бања Лука донио Одлуку о оснивању Техничког факултета са Одсјеком за електротехнику., а сљедеће године је почео са радом и Технолошки одсјек.

Те академске 1962/63. године уписано је 113 студената, од којих је 48 дипломирало. Касније се повећао број уписаних студената, тако да се годишње, у просјеку, уписивало око 200 студената.

Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци водећа је институција у Републици Српској када је у питању образовање кадрова у области електротехнике и рачунарства. Препознатљив је по квалитетном наставном процесу, резултатима научноистраживачког рада, као и по учешћу у стручним и научним пројектима. С обзиром на то да је кадар који се школује на овом факултету врло тражен на тржишту и важан за развој Републике Српске, циљ је да се школује већи број стручњака, уз одржавање и побољшање квалитета студија на сва три циклуса. У унапређењу наставног процеса проводе се мјере у вези са плановима развоја Факултета, а под њима се подразумијевају: побољшање ефикасности студирања, осигурање квалитета студија, једноставност и флексибилност наставног процеса, праведност оцјењивања резултата студената, очување дигнитета наставника и студената, стицање дугорочних знања, једноставније администрирање наставног процеса те подршка мобилности студената, наставног и административног особља. Врло значајан аспект којем се поклања пажња јесте и научноистраживачки рад. У ту сврху предузимају се мјере које се односе на развој научних истраживања на Факултету, унапређење партнерства с привредом, развој међународне сарадње на подручју научноистраживачке и стручне дјелатности те подршка и награђивање за остварене резултате у научноистраживачком раду. Важан сегмент рада Факултета јесте и јачање ресурса, посебно људских, затим побољшање инфраструктуре, материјалних и лабораторијских услова те унапређење рада административних и стручних служби. У раду, али и у плановима развоја, студенти су у центру свих активности. Посебна пажња поклања се обезбјеђењу што бољих услова за њихово студирање и боравак на Факултету, те подршци раду студентских организација и различитим облицима ваннаставних активности студената.

Телефон +387 51 221 824
Факс +387 51 211 408
Веб-сајт www.etf.unibl.org
Е-пошта info@etf.unibl.org
Адреса Патре 5, 78000 Бања Лука
Декан Др Зоран Ђурић, редовни професор
Продекан за наставу Др Жељко Ивановић, ванредни професор

Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу

Др Милош Љубојевић, доцент

Слике

  • /uploads/attachment/strana/77/etf1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/77/etf2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/77/etf3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/77/etf4.jpg