Навигација

Проректори

Проректоре бира Сенат, на приједлог ректора, и то из реда наставника са пуним радним временом на Универзитету. Избор проректора врши се на четири године, са могућношћу једног реизбора. Проректори обављају послове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, као и послове које одреде ректор и други органи Универзитета. На Универзитету постоје: проректор за наставу и студентска питања, проректор за научноистраживачки рад и развој, проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу те проректор за људске и материјалне ресурсе.

Проф. др Милица Балабан
Проректор за наставу, студентска питања и квалитет

Телефон +387 51 321 175
Е-пошта prorektor.nastava@unibl.org
milica.balaban@pmf.unibl.org

Проф. др Кристина Пантелић Бабић
Проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу

Телефон +387 51 321 181
Е-пошта kristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org
prorektor.ms@unibl.org

Проф. др Александар Остојић
Проректор за научноистраживачки рад и развој

Телефон +387 51 321 172
Е-пошта prorektor.nir@unibl.org
aleksandar.ostojic@agro.unibl.org

Проф. др Далибор Кесић
Проректор за људске и материјалне ресурсе

Телефон +387 51 321 178
Е-пошта prorektor.kadrovi@unibl.org
dalibor.kesic@flf.unibl.org

Функцију проректора Универзитета у Бањој Луци до сада су обављали:

 • Проф. др Страин Посављак, Машински факултет (2016-2023)
 • Проф. др Мирослав Малиновић, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет (2022-2023)
 • Проф. др Биљана Антуновић, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет (2016-2022)
 • Проф. др Горан Латиновић, Филозофски факултет (2018-2022)
 • Проф. др Лука Кецман, Академија умјетности (2016-2019)
 • Проф. др Радослав Гајанин, Медицински факултет (2016-2017)
 • Проф. др Милан Матаруга, Шумарски факултет (2013-2016)
 • Проф. др Драшко Маринковић, Природно-математички факултет (2008-2016)
 • Проф.др Валерија Шаула, Правни факултет (2008-2016)
 • Проф. др Симо Јокановић, Машински факултет (2008-2016)
 • Проф. др Божо Важић, Пољопривредни  факултет (2008-2013)
 • Проф. др Гордана Ђурић, Пољопривредни факултет (2006-2008)
 • Проф. др Драго Тешановић, Филозофски факултет (2006-2008)
 • Проф. др Петар Марић, Електротехнички факултет (2006-2008)
 • Проф. др Остоја Милетић, Машински факултет (2006-2008)
 • Проф. др Рајко Гњато, Природно-математички факултет(1998-2005)
 • Проф. др Радослав Грујић, Технолошки факултет (1996-2005)
 • Проф. др Момир Ћелић, Електротехнички факултет (1992-1996)
 • Проф. др Станко Станић, Економски факултет (1992-1998)
 • Проф. др Галиб Шљиво, Педагошка академија (1988-1992)
 • Проф. др Рајко Кузмановић, Правни факултет (1986-1988)
 • Проф. др Борислав Јакшић, Институт за научноистраживачки рад, развој и пројектовање УНИЦЕП-а (1984-1986)
 • Проф. др Сабахудин Османчевић, Економски факултет (1984-1988)
 • Проф. др Недељко Пехар, Економски институт (1981-1984)
 • Проф. др Веселин Трнинић, Правни факултет (1981-1984)
 • Проф. др Милан Јурковић, Машински факултет (1979-1981 и 1988-1990)
 • Проф. др Бранко Пикула, Медицински факултет (1979-1981)
 • Проф. др Ибрахим Табаковић, Технолошки факултет (1977-1979)
 • Проф. др Димитрије Хајдуковић, Електротехнички факултет (1977-1979)
 • Проф. др Кјазим Крајишник, Економски факултет (1975-1979)
 • Проф. др Мићо Царевић, Правни факултет (1975-1977)

Студенти проректори Универзитета у Бањој Луци били су: Миљко Бобрек, Дражен Брђанин, Дејан Бркљач, Жељко Брстило, Тодор Васиљевић, Перица Гојковић, Александар Добровољски, Валерија Драгојевић, Драго Калабић, Жарко Микић, Стево Перишић, Миодраг Петровић, Стојанка Родић, Радомир Скендерија, Пантелија Станчевић, Михајло Стојчић, Саво Ћурлић и Енес Хашић.