Навигација

Конференције

Назив конференције

Владо С. Милошевић: Етномузиколог, Композитор и Педагог - Традиција као инспирација

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Академија умјетности Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга

Национална класификација

Научни скуп са међународним учешћем

Назив конференције

Савремена теорија и пракса у градитељству (STEPGRAD)

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт https://stepgrad2022-sr.aggf.unibl.org/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Прва

Национална класификација

Међународни научни скуп

Назив конференције

REDETE

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт www.redete.org
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга

Национална класификација

Научни скуп са међународним учешћем

Назив конференције

ЕНЕФ

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Електротенички факултет, Машински факултет, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт http://enef.etfbl.net/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа

Национална класификација

Научни скуп републичког значаја

Назив конференције

ИНДЕЛ

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт indel.etf.unibl.org
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Прва

Национална класификација

Међународни научни скуп

Назив конференције

Иновеције и предузетништво-покретачи развоја и запошљавање

Назив зборника:

-

 

Издавач/ суиздавач

Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга

Национална класификација

Научни скуп републичког значаја

Назив конференције

ДЕМИ

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет Ниш, Универзитет у Нишу, Машински факултет  Подгорица, Универзитет Црне Горе, Факултет инжењерства Хунедоара, Универзитет у Темишвару, Факултет инжењерства Решица, Унниверзитет Бабеш-Болја, Клуж-Напокакономски факултет

Интернет сајт https://demi.mf.unibl.org/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Прва

Национална класификација

Међународни научни скуп

Назив конференције

ISAC

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет, Политехнички универзитет у Темишвару

Интернет сајт https://icas.science/index.htm
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга

Национална класификација

Међународни научни скуп

Назив конференције

AgroRes

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт https://agrores.net/en/proceedings/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Прва

Национална класификација

Међународни скуп од посебног значаја

Назив конференције

Октобарски правнички дани

Назив зборника:

Правна ријеч

 

Издавач/ суиздавач

Правни факултет, , Универзитет у Бањој Луци, Удружење правника Републике Српске

Интернет сајт https://pf.unibl.org/event/oktobarski-pravnichki-dani/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга

Национална класификација

Научни скуп републичког значаја

Назив конференције

Трансформативне технологије: правни и етички изазови 21. вијека

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт http://www.csb.eu.com/conference-banja-luka
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга

Национална класификација

Међународни научни скуп

Назив конференције

Симпозијум биолога и еколога Републике Српске

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт https://pmf.unibl.org/sbers-2020/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга

Национална класификација

Научни скуп са међународним учешћем

Назив конференције

Савјетовање хемичара, технолога и еколога Републике Српске

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт https://savjetovanje.tf.unibl.org/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга

Национална класификација

Научни скуп са међународним учешћем

Назив конференције

Бањалучки новембарски сусрети

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт https://ffbl-izdavastvo.org/index.php/izdavacka/catalog/series/blns
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга

Национална класификација

Научни скуп са међународним учешћем

Назив конференције

Отворени дани психолога

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, Друштво психолога Републике Српске

Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа

Национална класификација

Научни скуп републичког значаја

Назив конференције

Српско писано насљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци

Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа

Национална класификација

Научни скуп републичког значаја

Назив конференције

CELLS-Conference on English Language and Literary Sdudies

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци (I, III и IV зборник), Cambridge Scholars Publishing (II зборник- Rethinking Tradition in English Language and Literary Studies)

Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа

Национална класификација

Научни скуп са међународним учешћем

Назив конференције

Србистика данас (Philologia Serbica)

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт

https://philologiaserbica.rs.ba/index.php/phs

Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Друга

Национална класификација

Научни скуп републичког значаја

Назив конференције

Друштво и политика

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Факултет безбједносних наука, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт https://fbn.unibl.org/zbornici-radova/
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа

Национална класификација

Научни скуп републичког значаја

Назив конференције

Регионална сарадња у сузбијању прекограничног криминала: Савремени изазови тероризма и мигрантске кризе

Назив зборника:

Зборник радова

 

Издавач/ суиздавач

Факултет безбједносних наука, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт  
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа

Национална класификација

Научни скуп републичког значаја

Назив конференције

Очување генетичких ресурса

Назив зборника:

-

 

Издавач/ суиздавач

Институт за генетичке ресурсе, Универзитет у Бањој Луци

Интернет сајт -
Реферише се у цитатним базама -
Национална категорија Трећа

Национална класификација

Научни скуп републичког значаја

*Прва категорија – међународни научни скуп од посебног значаја
Друга категорија – међународни научни скуп  
Трећа категорија – научни скуп са међународним учешћем 


ПРЕГЛЕД KОНФЕРЕНЦИЈА КОЈЕ СЕ ОРГАНИЗУЈУ У ПОСЛЕДЊИХ ПЕТ ГОДИНА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ

1. XI међународни научно-стручни скуп „САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ“
http://aggfbl.org/xi-medjunarodni-naucno-strucni-skup-savremena-teorija-i-praksa-u-graditeljstvu/
2. Концерт и научни скуп у оквиру манифестације „Дани Владе С. Милошевића 2015"

http://www.aubl.org/index.php/lat/pocetna/84-cirilica/aktuelno/obavjestenja/825 danivladesmilosevicanaucniskuptradicijakaoinspiracija
3. Конференција DEMI2015 -  2015 http://demi.rs.ba/2015

4. Међународни научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“ www.stes.rs.ba

1. XI међународни научно-стручни скуп „САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ“
http://aggfbl.org/xi-medjunarodni-naucno-strucni-skup-savremena-teorija-i-praksa-u-graditeljstvu/

2. Концерт и научни скуп у оквиру манифестације „Дани Владе С. Милошевића 2015"

http://www.aubl.org/index.php/lat/pocetna/84-cirilica/aktuelno/obavjestenja/825 danivladesmilosevicanaucniskuptradicijakaoinspiracija

3. Конференција DEMI2015 -  2015 http://demi.rs.ba/2015

4. Међународни научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“ www.stes.rs.ba