Навигација

Лиценцирани студијски програми на трећем циклусу студија

Ред.бр. ФАКУЛТЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Усмјерење
1 АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ Музичка умјетност Камерна музика
2 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ Грађевинарство  
3 ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Економија  
4 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Информационо-комуникационе технологије  
5 МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Биомедицинске науке  
6 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Пољопривредне науке  
7 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Педагогија  
Методика разредне наставе  
8 ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Филологија Наука о језику
Наука о књижевности
9 ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Шумарство  
10 Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву Биоинжењеринг и медицинска информатика  
11 Архитектонско-грађевинско-геодетски, Електртехнички, Машински и Технолошки факултет Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство  
12 ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Студиј друштвених наука  
13 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Математика и информатика  
14 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Докторске студије право