Навигација

Каталог издања

Назив  Биологија гљива
Издавач/суиздавач Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99955-21-72-1
Аутори Свјетлана Лолић
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2018
Број страна 225

Назив  Јавна безбједност
Издавач/суиздавач Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99976-756-3-7
Аутори Драгомир Јовичић и Гојко Шетка
Тип књиге монографија
Година 2020
Број страна 305

Назив  Procjena nutritivnog statusa krava na osnovu rezultata analize hemijskog sastava mlijeka
Издавач/суиздавач Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99938-93-74-5
Аутори Đorđe Savić
Тип књиге Monografija
Година 2021
Број страна 123

Назив  Štiglic u avikulturi
Издавач/суиздавач Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99938-93-76-9
Аутори Đorđe Savić
Тип књиге monografija
Година 2021
Број страна 352

Назив  Контрола над радом полиције
Издавач/суиздавач Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99976-756-7-5
Аутори Драгомир Јовичић
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2021
Број страна 235

Назив  Особености третмана форме концерта и симфоније у дјелима Војина Комадине
Издавач/суиздавач Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99976-38-57-1
Аутори Озренка Бјелобрк Бабић
Тип књиге монографија
Година 2021
Број страна 232

Назив  Малозагађујуће технологије и чистија производња
Издавач/суиздавач Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99938-54-93-7
Аутори Саша Папуга
Тип књиге основни уџбеник
Година 2022
Број страна 222

Назив  Fiziologija domaćih životinja I
Издавач/суиздавач Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99938-93-91-2
Аутори Đorđe Savić
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2023
Број страна 320

Назив  Fiziologija domaćih životinja II
Издавач/суиздавач Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99938-93-92-9
Аутори Đorđe Savić
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2023
Број страна 303

Назив  Opšta fitofarmacija
Издавач/суиздавач Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99938-93-87-5
Аутори Siniša Mitrić
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2023
Број страна 324

Назив  Алгологија
Издавач/суиздавач Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99976-86-10-7
Аутори Свјетлана Лолић
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2023
Број страна 184

Назив  Инжењерство експлозива и експлозивних материја
Издавач/суиздавач Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99976-976-8-4
Аутори Саша Мићин Борислав Малиновић
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2023
Број страна 342

Назив  Компанијско право - право привредних субјеката
Издавач/суиздавач Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99976-54-17-5
Аутори Зоран Васиљевић и Вук Радовић
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2023
Број страна 645

Назив  Лабораторијске вјежбе из Термодинамике
Издавач/суиздавач Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 987-99976-86-12-1
Аутори Драгана Маливук Гак
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2023
Број страна 100

Назив  Наука о полицији
Издавач/суиздавач Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99976-976-7-7
Аутори Драгомир Јовичић
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2023
Број страна 393

Назив  Организација и надлежност полиције
Издавач/суиздавач Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99976-976-5-3
Аутори Драгомир Јовичић и Гојко Шетка
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2023
Број страна 349

Назив  Срби у времену и простору: основе националне историје
Издавач/суиздавач Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99976-38-75-5
Аутори Драгиша Д. Васић
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2023
Број страна 253

Назив  Zdravstvena zaštita životinja
Издавач/суиздавач Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99938-93-97-4
Аутори Đorđe Savić
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2024
Број страна 297

Назив  Екологија микроорганизама
Издавач/суиздавач Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
ISBN 978-99976-86-19-0
Аутори Свјетлана Лолић
Тип књиге универзитетски уџбеник
Година 2024
Број страна 181