Навигација

Професори емеритуси

Универзитет у Бањој Луци додијелио је звање професор емеритус сљедећим професорима:

 • Др Надежда Ћалић, Рударски факултет, професор емеритус од 2016. године;
 • Др Драго Бранковић, Филозофски факултет, професор емеритус од  2016. године;
 • Др Ненад Кецмановић, Факултет политичких наука, професор емеритус од 2016. године;
 • Др Вујо Вукмирица, Економски факултет, професор емеритус од 2007. године;
 • Др Рајко Кузмановић, Правни факултет, професор емеритус од 2007. године;
 • Др Шефкија Берберовић, Економски факултет, професор емеритус од 2007. године;
 • Др Војислав Оташевић, Машински факултет, професор емеритус од 2007. године;
 • Др Владимир Лукић, Архитектонско-грађевински факултет, професор емеритус од 2007. године;
 • Др Раде Михаљчић, Филозофски факултет, професор емеритус од 2009. године;
 • Др Бранко Милосављевић, Филозофски факултет, професор емеритус од 2009. године;
 • Др Алекса Буха, Филозофски факултет, професор емеритус од 2010. године;
 • Др Мирко Скакић , Филолошки факултет, професор емеритус од 2010. године;
 • Др Емил Влајки, Факултет политичких наука, професор емеритус од 2011. године;
 • Др Мирослав Грубачић, Технолошки факултет, професор емеритус од 2012. године;
 • Др Надежда Ћалић, Рударски факултет, професор емеритус од 2016. године;
 • Др Драго Бранковић, Филозофски факултет, професор емеритус од  2016. године;
 • Др Ненад Кецмановић, Факултет политичких наука, професор емеритус од 2016. године;
 • Др Бранко Докић, Електротехнички факултет, професор емеритус од 2019. године.