Навигација

Базе и репозиторијуми отвореног приступа

Репозиторијуми отвореног приступа:

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 

 претраживач репозиторијума отвореног приступа

https://zenodo.org/

 мултидисциплинарни

https://www.preprints.org/

 мултидисциплинарни

https://www.biorxiv.org/

 природне науке

https://www.medrxiv.org/

 медицинске науке

https://psyarxiv.com/

 бихејвиоралне науке

https://osf.io/preprints/socarxiv

  друштвене и хуманистичке науке

http://lawarxiv.info/  правне науке

https://arxiv.org/

 физика, математика, рачунари

https://dass.credi.ba/  друштвене науке

Базе података отвореног приступа:

http://unpaywall.org/

 мултидисциплинарна

https://www.doaj.org/

 мултидисциплинарна

https://www.springeropen.com/

 мултидисциплинарна

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

 природне науке, биотехнологија

https://openbiomaps.org/

 биодиверзитет

https://plos.org/

 мултидисциплинарна

https://archive.org/

 мултидисциплинарна

https://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medicalTemplate.htm

 медицинске науке

https://www.cairn.info/Accueil_Revues.php

 друштвене и хуманистичке науке

https://researchworks.oclc.org/archivegrid/

 музејска, библиотечка и историјска грађа