Навигација

Ректорат

Ректорат Универзитета у Бањој Луци се налази у Универзитетском граду и сједиште је свих управних и административних служби Универзитета.
Организационо га чине Кабинет ректора, Канцеларија проректора за наставу, студентска питања и квалитет, Канцеларија проректора за научноистраживачки рад и развој, Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, Канцеларија проректора за људске и материјалне ресурсе, Секретаријат Универзитета са службама и Сектор материјално-финансијских послова са службама.
У оквиру Ректората дјелују Универзитетски рачунарски центар (УРЦ), Центар за развој и подршку истраживању и Универзитетски центар за помоћ студентима са инвалидитетом те Конфуцијев институт.
Ректорат запошљава 98 радника на мјестима административног особља.
Стратегија развоја Универзитета у Бањој Луци за период од 2017. до 2025. године утврђује стратешке циљеве у областима научноистраживачког рада, наставног процеса, међународне сарадње, трансфера знања и технологија у привреду и финансијске самоодрживости.

Телефон +387 51 321 171
+387 51 321 174
Факс +387 51 315 694
Веб-сајт www.unibl.org
Е-пошта info@unibl.org
Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука