Навигација

Признавање страних високошколских исправа

Признавања исправа ради наставка образовања: У поступку признавања страних високошколских исправа ради наставка образовања на Универзитеу у Бањој Луци, спроводи се вредновање страног студијског програма или дијела студијског програма ради утврђивања права на наставак започетог високог образовања, односно права на укључивање у нивое високог образовања, на одабраном студијском програму на Универзитету.

Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања у надлежности је факултета/Академије умјетности  Универзитета у Бањој Луци.

Признавње исправа ради запошљавања: У складу са чланом 110. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 67/20), професионално признавање у надлежности је Центра за информисање и признавање страних високошколских квалификација у Републици Српској при Агенцији за високо образовање Републике Српске.

Више информација на: https://www.avors.org/index.php/sr/centar-za-informisanje-i-priznavanje-stranih-visokoskolskih-kvalifikacija