Навигација

Признавање страних високошколских исправа

Признавања исправа ради наставка образовања: У поступку признавања страних високошколских исправа ради наставка образовања на Универзитеу у Бањој Луци, спроводи се вредновање страног студијског програма или дијела студијског програма ради утврђивања права на наставак започетог високог образовања, односно права на укључивање у нивое високог образовања, на одабраном студијском програму на Универзитету.

Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања у надлежности је факултета/Академије умјетности  Универзитета у Бањој Луци.

Признавње исправа ради запошљавања: У складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18), признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (професионално признавање) у надлежности је Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.

Више информација на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk.