Навигација

Природно-математички факултет

Природно-­математички факултет настао је 1996. године издвајањем четири одсјека из састава Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Приликом оснивања факултета формирани су одсјеци: биологија, географија и етнологија, математика и информатика и физика. Одсјек за хемију основан је 1997. године, a од школске 2006/07. године формирани су Одсјек за екологију и заштиту животне средине и Одсјек за просторно планирање.

Студијски програм Техничко васпитање и информатика изводи се од академске 2010/11. године.

Настава на другом циклусу студија се изводи на студијским програмима: Биологија, Географија, Екологија и заштита животне средине, Математика и информатика, Просторно планирање и Физика.

Сви студијски програми су организовани према  тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Телефон +387 51 319 142
Факс +387 51 311 178
Веб-сајт www.pmf.unibl.org
Е-пошта info@pmf.unibl.org
Адреса Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука
Декан Др Горан Трбић, редовни професор
Продекан за наставу Др Радослав Декић, редовни професор

Продекан за за научноистраживачки рад и међународну сарадњу

Др Душко Јојић, редовни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/82/pmf-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/82/pmf-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/82/pmf-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/82/pmf-01.jpg