Навигација

Размјена студената и особља

Водич за размјену студената и особља Универзитета у Бањој Луци


У оквиру међународне сарадње Универзитет у Бањој Луци значајну пажњу посвећује размјени студената и особља, као дијела активности међународних програма размјене, уговора о сарадњи, кроз студијске посјете, љетне школе, радионице, семинаре и праксу.

Erasmus+ (KA107) – Међународна кредитна размјена је програм Европске комисије у којем се даје могућност универзитетима да размјењују студенте и особље. Према правилима програма, прије обављања размјене, универзитети су обавезни да потпишу Међуинституционални уговор. Универзитет у Бањој Луци укључен је у програм од његовог формирања 2014. године и има преко 60 потписаних Међуинституционалних уговора из 26 земаља Европе. Студентска размјена може да траје од три (3) до 12 мјесеци у сврху студирања и од два (2) до 12 мјесеци у сврху праксе. Размјена особља може да траје од пет (5) дана до два (2) мјесеца.

Наш Универзитет је од 2008. године постао дио тзв. CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) мреже. Ове активности обављају се у сарадњи са Министарством за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске и Министарством цивилних послова Босне и Херцеговине. Активности на реализацији овог програма настављају се и у наредним годинама, кроз реализацију програма CEEPUS III.

Студенти Универзитета у Бањој Луци обављају стручну праксу у иностранству више од 15 година посредством међународног удружења за размјену студената ради стручне праксе - IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). IAESTE платформа за размјену: https://iaeste.smartsimple.ie/s_Login.jsp

Erasmus Mundus је био програм размјене Европске комисије, а у којем је Универзитет у Бањој Луци био укључен од 2011. године. Кроз шест (6) пројеката у којима је Универзитет био партнер у Erasmus Mundus програму: JoinEU-SEE III, JoinEU-SEE IV, JoinEU-SEE>PENTA, EUROWEB, SUNBEAM и EUROWEB+ преко 70 студената и чланова особља обавило је размјену.

Студенти и особље Универзитета у Бањој Луци користе и друге могућности стипендирања различитих програма влада страних земаља и међународних организација и фондација.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/47/razmjena-studenata-i-osoblja_-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/47/razmjena-studenata-i-osoblja-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/47/razmjena-studenata-i-osoblja-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/47/razmjena-studenata-i-osoblja_-2.jpg