Навигација

Технолошки факултет

Технички факултет у Бањој Луци основан је 24. новембра 1962. године. Тада је, наиме, Народни одбор среза Бања Лука донио Одлуку о оснивању Техничког факултета са Одсјеком за електротехнику и Одсјеком за хемијску прераду дрвета. За разлику од Одсјека за електротехнику, Одсјек за хемијску прераду дрвета почео је са радом 1963. године. Са експанзијом индустријских комплекса за производњу целулозе, папира, вискозе и деривата целулозе (у Бањој Луци, Приједору, Дрвару), нарасле су и потребе за квалификованим кадром. Четворогодишње студије на овом факултету почињу академске 1964/65. године. Од тада, захваљујући квалитетном научном и стручном кадру који је пристизао са Свеучилишта у Загребу и Универзитета у Сарајеву, почиње интензиван развој Технолошког одсјека Техничког факултета у Бањој Луци. С обзиром на то да су се јавиле кадровске потребе бањалучке регије и ширег окружења за стручним кадром у области прехрамбене индустрије, на Технолошком одсјеку Техничког факултета академске 1971/72. године почиње са радом Биотехнолошко-прехрамбени смјер. Наставни планови Смјера за хемијску прераду дрвета и новог, Биотехнолошко-прехрамбеног смјера, били су конципирани тако да су у прве двије године студија имали заједничке предмете који су обухватали фундаменталне науке (математика, физика, хемија) и опште предмете, а трећа и четврта година садржавале су специфичне предмете, у вези са хемијском прерадом дрвета односно са прехрамбеним технологијама. Оба смјера имала су у својим плановима инжењерске предмете (термодинамика, технолошке операције, аутоматизација и сл.), тако да су се по завршетку студија, уз кратак приправнички стаж, наши дипломирани инжењери технологије лако укључивали у производни процес. У постојећим индустријским објектима они су преузимали руководећа и развојна мјеста, доприносећи на тај начин економском развоју овог краја.

Универзитет у Бањој Луци формиран је 1975. године, а тада се Технички факултет раздваја на два факултета – Електротехнички и Технолошки. Почетком 1977. године смјерови Технолошког факултета прерастају у одсјеке: Хемијско-технолошки и Биотехнолошко-прехрамбени. Хемијско-технолошки одсјек тада је претрпио знатну измјену плана и програма у трећој и четвртој години студија, гдје су умјесто уско профилисаних предмета за хемијску прераду дрвета уведени нови предмети ширег технолошког и инжењерског значаја из области органске и неорганске хемијске технологије. Због све већих потреба текстилне индустрије на Технолошком факултету, 1982. године урађен је пројекат о оправданости формирања одсјека за текстилно инжењерство. Већ сљедеће, академске 1983/84. године, уведена су на Хемијско-технолошком одсјеку два нова изборна предмета: Текстилне сировине и Технологија хемијских влакана, а од академске 1987/88. године почиње са радом и Одсјек текстилног инжењерства. Наставни план на овом одсјеку конципиран је тако да студенти на првој и другој години студија слушају заједничке предмете са одсјецима за хемијско инжењерство и прехрамбене технологије.

Поред потешкоћа које су пратиле развој и рад овог одсјека, ипак је створено језгро које је омогућило развој домаће науке у области влакана и текстила и праћење свјетских достигнућа кроз провођење властитих истраживања, што је био подстицај за развој и успјешан рад домаће текстилне индустрије. 

Технолошки факултет у Бањој Луци континуирано је радио на осавремењивању и унапређивању квалитета наставног процеса. Резултат овог рада јесу сљедећа усмјерења: Хемијска технологија и Еколошко инжењерство на Хемијско-технолошком одсјеку, Прехрамбена биотехнологија и Контрола квалитета и хигијенске исправности намирница на Биотехнолошко-прехрамбеном одсјеку те Општи смјер и Смјер конфекције и дизајна на Одсјеку текстилног инжењерства. У академској 2004/05. години наставни процес усклађен је са принципима Болоњске декларације, па се настава на свим одсјецима од тада изводи по новим наставним плановима и програмима. Као резултат бројних активности на унапређењу наставног процеса, произашли су модерни и рационализовани студијски програми, прилагођени студенту и његовом професионалном усмјерењу и правилима студирања заснованим на Европском систему преноса бодова (ЕCTS). 
Студијски програм Графичко инжењерство најмлађи је студијски програм првог циклуса студија на Технолошком факултету, а почео је са радом академске 2010/11. године. Настао је из потребе за стручњацима у области графичке индустрије, а посебан значај овог профила образовања у вези је са подручјем израде амбалаже неопходне свим врстама робе и производа различитих индустријских грана. Од академске 2015/16. године Технолошки факултет, заједно са Машинским, Архитектонско-грађевинско-геодетским и Електротехничким факултетом, организује трећи циклус студија под називом Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство.

Како би се постигла што већа ефикасност у образовном и научноистраживачком раду, Факултет је дефинисао своју визију, циљеве и стратешка опредјељења. Све досадашње, као и будуће активности, усмјерене су ка истом циљу – да Технолошки факултет задржи улогу једне од водећих, односно да постане водећа институција у области образовања, научноистраживачког рада и пружања услуга на подручју прехрамбене, хемијске, текстилне и графичке индустрије. Циљ је флексибилан факултет, који ће се успјешно носити са динамичним промјенама карактеристичним за савремено друштво.

Телефон +387 51 434 357
Факс +387 51 434 351
Веб-сајт www.tf.unibl.org
Е-пошта info@tf.unibl.org
Адреса Булевар војводе Степе Степановића 73, 78000 Бања Лука
Декан

Др Борислав Малиновић, ванредни професор

Продекан за наставу Др Младен Станчић, ванредни професор

Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу

Др Перо Саиловић, доцент

Слике

  • /uploads/attachment/strana/84/tehnoloski_fakultet.jpg
  • /uploads/attachment/strana/84/tehnoloski2-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/84/tehnoloski4-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/84/tehnoloski3-1.jpg