Навигација

Факултет безбједносних наука

Факултет безбједносних наука основан је 6. марта 2017. године. Правни је сљедбеник Више и Високе школе унутрашњих послова Републике Српске. Настао је трансформацијом Високе школе унутрашњих послова у пуноправну чланицу Универзитета у Бањој Луци. Виша школа унутрашњих послова у Бањој Луци основана је одлуком Владе Републике Српске 1. јула 1995. године, и то с циљем образовања кадрова за рад у органима унутрашњих послова те обављања сродних послова из области обавјештајно-безбједосних послова, царине, инспекције, службе обезбјеђења, итд. Ради задовољавања потреба за високообразованим кадром и даљим стручним усавршавањем, Влада Српске 23. јула 2002. године доноси Одлуку о трансформацији Више у Високу школу унутрашњих послова. Како високо образовање представља процес у складу са економским, технолошким и научним развојем друштва, створила се потреба да се образовање будућих радника у служби безбједности постави на виши ниво, измјести из Министарства унутрашњих послова и прилагоди савременим безбједносним изазовима. Уговором о међусобним правима и обавезама, закљученим 22. јула 2011. године између Универзитета у Бањој Луци и Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Висока школа је добила статус придружене чланице Универзитета у Бањој Луци. Одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци, Висока школа добила је сагласност да буде матична за научно поље Безбједност и криминалистика, односно за сљедеће уже научне области: Безбједносне науке, Безбједност и заштита, Специјално физичко образовање, Организација и послови полиције, Криминалистичка тактика, методика и оператива и Криминалистичко-форензичке науке.

Одлуком Владе Републике Српске 6. марта 2017. године извршена је трансформација Високе школе унутрашњих послова у Факултет безбједносних наука.

У складу са савременим захтјевима развоја безбједносних изазова, Факултет безбједносних наука представља центар за научно скупљање идеја и дјеловање на добробит и безбједност грађана Српске. У реализацији наставе и других садржаја поштују се општи принципи на којима почива европски образовни систем, а нарочито принцип академских слобода, подизање ефикасности и садржајности образовног процеса. Факултет посебно посвећује пажњу праћењу објективних потреба друштва, јавног и приватног сектора, подстицањем свих облика сарадње и унапређивањем комуникације, јачањем осјећаја професионалне и патриотске солидарности, принципа једнакости и поштовањем етичких начела у свакодневном раду.

Студентима је обезбијеђено савремено образовање на пољу општих, правних, безбједносних, криминалистичких и полицијских наука, а у циљу оспособљавања за обављање сложених послова у свим безбједносним органима у Српској и БиХ.

Када је ријеч о размјени кадрова, студентској пракси и посјетама, Факултет активно сарађује са Криминалистичко-полицијским универзитетом у Београду, Факултетом безбедности Београд, Московским државним обласним универзитетом, а у плану је развој сарадње са Универзитетом Св. Кирил и Методије из Скопља.

Настава на Факултету изводи се на студијском програму Безбједност и криминалистика (240 ECTS), а академска звања која се стичу завршетком студија јесу: дипломирани правник безбједности и криминалистике – 240 ECTS, дипломирани правник унутрашњих послова, полицијски смјер – 240 ECTS, дипломирани правник унутрашњих послова, криминалистички смјер – 240 ECTS.

Од академске 2018/19. године на Факултету се изводи други циклус студија на студијском програму Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа, а излазни профил јесте мастер безбједности и заштите. Студијски програм развијен је у склопу учешћа Факултета у реализацији међународног пројекта „Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries” (NatRisk) у оквиру Еразмус+ програма Европске уније. 
Mисија Факултета безбједносних наука јесте оспособљавање студената за то да примјењују стечена знања и вјештине, да воде и развијају безбједносно-криминалистичку дјелатност те да на ефикасан начин рјешавају безбједносно-криминалистичке проблеме. Визија Факултета је образовање стручног кадра за рад у свим безбједносним агенцијама на нивоу Републике Српске и БиХ, те развој у правцу еколошке, енергетске, економске и индустријске безбједности.

Телефон +387 51 333 603
Факс +387 51 333 603
Веб-сајт www.fbn.unibl.org
Е-пошта info@fbn.unibl.org
Адреса Булевар војводе Живојина Мишића 10 а, 78000 Бања Лука
Декан Др Предраг Ћеранић, ванредни професор
Продекан за наставу Др Жана Врућинић, доцент
Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу Др Велибор Лалић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/338/FBN_UNIBL__1_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/338/fbn2__2_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/338/FBN3__2_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/338/pet_godina_FBN__65___1_.JPG