Навигација

Институти и центри

Институти на чланицама Универзитета

Чланица

Центар/и

Пољопривредни факултет

Институт за сточарство
http://agro.unibl.org/bs/institut-za-stocarstvo/

Институт за агроекологију и земљиште
http://agro.unibl.org/bs/insitut-za-agroekologiju-i-zemljiste/

Институт за хортикултуру
http://agro.unibl.org/bs/institut-za-hortikulturu/

Институт за ратарство
http://agro.unibl.org/bs/institut-za-ratarstvo/

Институт за економику пољопривреде и рурални развој
http://agro.unibl.org/bs/institut-za-ekonomiku-poljoprivrede-i-ruralni-razvoj/

Институт за репродукцију домаћих животиња
http://agro.unibl.org/bs/institut-za-reprodukciju-domacih-zivotinja/

Факултет физичког васпитања и спорта

Институт за спорт
http://institut.ffvs.unibl.org/

Филозофски факултет

Институт за хуманистичке и друштвене науке
https://ff.unibl.org/institut-za-humanisticke-i-drustvene-nauke


Центри на чланицама Универзитета

Чланица

Центар/и

Академија умјетности

Студентски мултимедијални центар
http://au.unibl.org/akademija/aktivnosti/studentski-multimedi-alni-centar

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

1. Центар за материјале и конкструкције

2. Центар за одрживост и интегративни дизајн

Медицински факултет

1. Центар за биомедицинска истраживања (https://med.unibl.org/centar-za-biomedicinska-istrazivanja/)

2. Медицински специјалистички центар (https://med.unibl.org/medicinski-specijalisticki-centar/)

3. СЦ "Дентална клиника"

4. Центар за специјалистичке студије и континуирану едукацију (https://med.unibl.org/centar-za-specijalisticke-studije-i-kontinuiranu-edukaciju/)

5. Завод за фармацију

Филолошки факултет

1. Центар за језике

2. Центар за руске студије

3. Центар за хеленска истраживања