Навигација

Пољопривредни факултет

Пољопривредни факултет је уписао прву генерацију студената школске 1992/93. године на општи смјер. У периоду од школске 2000/01. до 2006/07. године, факултет је имао три смјера: воћарско­виноградарски, ратарски и сточарски. Од школске 2006/2007. године, настава на првом циклусу студија је организована на три студијска програма: Aграрна економија и рурални развој, Aнимална производња и Биљна производња, са укупно 6 усмјерења.

Од школске 2007/2008. године, настава на другом циклусу студија организована је на студијском програму Аграрна економија и рурални развој, од школске 2009/10. на студијском програму Биљне науке и од школске 2010/11. на студијском програму Анимална производња. Од школске 2012/2013. године, настава на трећем циклусу студија организована је на студијском програму Пољопривредне науке.

Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (3+2+3) студија.

Телефон +387 51 312 390
Факс +387 51 312 580
Веб-сајт www.agro.unibl.org
Е-пошта info@agro.unibl.org
Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
Декан Др  Златан Ковачевић, редовни професор
Продекан за наставу Др Биљана Рогић, доцент

Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу

Др Жељко Вашко, редовни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/80/_______________________1.JPG
  • /uploads/attachment/strana/80/_______________________2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/80/poljoprivreda-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/80/poljoprivreda-4.jpg