Навигација

Филозофски факултет

Филозофски факултет је почео са радом 1994. године. Приликом оснивања у свом саставу је имао 10 одсјека: биологија, историја, енглески језик и књижевност, географија, математика и информатика, педагогија, психологија, српски језик и књижевност, филозофија и социологија и физика.

Из састава Филозофског факултета 1996. године издвојена су четири студијска одсјека (биологија, географија, математика и информатика и физика) и основан је Природно­математички факултет, а 2001. године од одсјека за физичку културу основан је Факултет за физичко васпитање и спорт. У фебруару 2005. године, у оквиру студијског програма за учитељски студиј, почео је са радом Центар за учитељски студиј у Дервенти. Одлуком Управног одбора Универзитета од 2009. године, долази до издвајања 9 студијских програма и оснивања Филолошког факултета и Факултета политичких наука.

Филозофски факултет тренутно обухвата шест студијских програма у оквиру којих се организује настава и на првом и другом циклусу. Трећи циклус студија Педагогија лиценциран је 2014. године, а 2015. године лиценциран је и студиј Методика разредне наставе.Студијски програми: Историја, Педагогија, Учитељски студиј и Филозофија организовани су према тростепеном моделу (4+1+3) студија, а студијски програми: Предшколско васпитање и образовање и Психологија према тростепеном моделу (3+2+3) студија.

Телефон +387 51 322 780
Факс +387 51 325 811 
Веб-сајт https://ff.unibl.org/
Е-пошта info@ff.unibl.org
Адреса

Универзитетски град,
Булевар војводе Петра Бојовића 1А,
78000 Бања Лука

Декан Др Срђан Душанић, редовни професор
Продекан за наставу Др Тања Станковић-Јанковић, редовни професор

Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу

Др Синиша Лакић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/88/____________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/88/____________________2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/88/filozofski-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/88/filozofski-4.jpg