Навигација

Економски факултет

Прије организовања универзитетског образовања економиста у Бањој Луци, у граду је радила Виша економско-комерцијална школа, која је основана 1960. године, са 189 студената у првој генерацији. Имала је три смјера: производни, комерцијални и књиговодствено-финансијски. Истовремено, први трагови универзитетског образовања економиста у Бањој Луци везују се за 1972. годину, када је Центар за марксистичко образовање и политичке студије „Веселин Маслешаˮ из Бање Луке израдио Елаборат о потреби оснивања Економског факултета. Претходник данашњег факултета је Одјељење Економског факултета из Сарајева, основано у Бањој Луци 1. новембра 1974. године. У њему су, наиме, почела прва предавања за 169 уписаних студената, од којих је 100 положило све испите из прве године до октобра 1975. године. Економски факултет Универзитета у Бањој Луци основан је 6. фебруара 1975. године одлуком Скупштине општине Бања Лука, донесеном на заједничкој сједници Вијећа удруженог рада, Друштвено-политичког вијећа и Вијећа мјесних заједница. Економски факултет у Бањој Луци почео је са радом уписом прве генерације студената академске 1975/76. године, када је уписано 250 нових студената. Савјет Факултета конституисан је 30. септембра 1975. године.

Факултет је до љетног семестра школске 1976/77. године радио у просторијама Основне школе „Георгиј Стојков Раковски”, а послије тога је као подстанар користио дио простора тадашње Више економске комерцијалне школе. Престанком рада ове школе, крајем августа 1981. године, Факултет постаје једини корисник зграде у којој се и сада налази. Економски факултет почео је радити са три наставника и четири асистента у академској 1975/76. години, да би након константног кадровског јачања из године у годину досегао ниво скоро стоодстотне покривености наставног процеса властитим кадром на додипломским студијама.

Услови у којима је Факултет постојао и опстајао наметали су школовање стручњака из области савременог пословања, као што су: менаџмент, предузетништво, банкарство, маркетинг, рачуноводство, ревизија, пословне финансије, осигурање, људски ресурси, пословна информатика, међународна економија, итд. Факултет је давао и потребна знања за научна истраживања у разним областима савремене економске науке. За 45 академских година, Факултет је континуирано иновирао наставне планове и програме у складу са развојем теоријске науке и праксе у области економије. Сваки наредни виши ниво образовања Економски факултет уводио је у процес тек када би се направила поуздана процјена да располаже властитим научним кадром који je y стању да одговори захтјевном нивоу постдипломских студија и приступу изради магистарских теза и докторских дисертација из области економских наука. Наставни процес од 1975. године извођен је према наставним плановима и програмима који су континуирано унапређивани и детаљно представљани у претходним монографијама и на сајту Економског факултета. Школске 1979/80. године уписана је прва генерација на постдипломским студијама. Студије су извођене из области организације и руковођења, извозног маркетинга, финансијског менаџмента, транзиције и реконструкције привреде, свјетске привреде и Европске уније. 

На основним студијама наставни процес се одвијао у складу са Законом о универзитету до академске 2007/08. године, а од тада се одвија у складу са Законом о високом образовању. Настава се изводи по наставном плану и програму који је у потпуности заснован на прихваћеним начелима Болоњске декларације, а тиме је отворена нова страница у историји образовања на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци. Од академске 2014/15. године, настава на првом циклусу студија изводи се у оквиру новог студијског програма – Економија и пословно управљање, на којем су прве три године заједничке, а студент приликом уписа у четврту годину студија има могућност да бира једно од пет усмјерења. Настава на првом циклусу студија изводи се од академске 2018/19. године и у оквиру студијског програма Пословна информатика.

Настава на постдипломским студијама изводила се у складу са одредбама Закона о универзитету од 1979. до академске 2009/10. године. Студенти уписани до те године полажу испите и раде на изради својих магистарских радова у складу са условима и правилима студирања прописаним Законом о универзитету. Настава на другом циклусу студија изводи се од академске 2010/11. године, у оквиру студијског програма Економија. Постоје и други студијски програми: Финансије, банкарство и осигурање, Финансије и ревизија јавног сектора, Међународна економија, Пословна економија и актуарство, затим Управљање културним насљеђем и културним туризмом, као и Менаџмент у туризму и хотелијерству. Студенти који заврше студије другог циклуса добијају академско звање мастера економије. 

Од академске 2014/15. године, настава на другом циклусу студија одвија се и у оквиру студијског програма MBA (Мaster of Business Administration), који је у потпуности креиран у складу са свјетским трендовима у образовању, те регионалним и глобалним потребама на тржишту рада. То су једногодишње студије на енглеском језику, креиране по међународном наставном плану и програму, у сарадњи са респектабилним професорима са партнерских универзитета: Ancona (Италија), Kingston, Stirling, Richmond, Edinburg (В. Британија), Vienna University of Economic and Business WU (Аустрија). 

Од академске 2015/16. године почиње извођење наставе на трећем циклусу студија, и то у оквиру студијског програма Економија.

Телефон +387 51 430 010
Факс +387 51 430 053 
Веб-сајт www.ef.unibl.org
Е-пошта info@ef.unibl.org
Адреса Мајке Југовића 4, 78000 Бања Лука
Декан Др Миленко Крајишник, ванредни професор
Продекан за наставу Др Матеа Злаковић, доцент
Продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу Др Драган Глигорић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/76/ekon1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/76/ekon2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/76/ekon3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/76/ekon4.jpg