Навигација

Инструкције за уплате

РБ Опис
1 Ваше име, презиме, адреса и број телефона
2 Пријемни испит
3 Рачун посебних намјена за институције високог образовања
4 Датум уплате
5 Поље се не попуњава
6
 • 555-000-06053684-82 Нова банка 
 • 551-001-00009070-76 Уникредит банка        
 • 552-002-18458284-85 Адико банка      
 • 571-010-00002781-63 Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука 
7  70,00 KM
8 Поље се не попуњава
9 ЈМБ (јединствени матични број кандидата)
10 Поље се не попуњава
11 722512 за I циклус                722534 за II циклус             722534 за III циклус
12 Поље се не попуњава
13 Поље се не попуњава
14 002
15

Шифра факултета/Академије:

 • 1250002          Академија умјетности
 • 1250003          Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет
 • 1250004          Економски факултет
 • 1250005          Електротехнички факултет
 • 1250006          Машински факултет
 • 1250007          Медицински факултет
 • 1250010          Пољопривредни факултет
 • 1250008          Правни факултет
 • 1250009          Природно-математички факултет
 • 1250018          Рударски факултет
 • 1250011          Технолошки факултет
 • 1250019          Факултет безбједносних наука
 • 1250017          Факултет политичких наука
 • 1250012          Факултет физичког васпитања и спорта
 • 1250013          Филозофски факултет
 • 1250016          Филолошки факултет
 • 1250014          Шумарски факултет
16 0000000333