Навигација

Координатори за међународну сарадњу

Чланица Име и презиме Контакт
Академија умјетности

Давид Мастикоса, ма

erasmus@au.unibl.org
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Драгана Ступар erasmus@aggf.unibl.org
Економски факултет Проф. др Тајана Сердар Раковић erasmus@ef.unibl.org
Електротехнички факултет Јовица Буловић erasmus@etf.unibl.org
Машински факултет Проф. др Стево Боројевић erasmus@mf.unibl.org
Медицински факултет Љиљана Божић erasmus@med.unibl.org
Пољопривредни факултет Тања Крмпот, ма erasmus@agro.unibl.org
Правни факултет Милица Ристић, ма erasmus@pf.unibl.org
Природно-математички факултет Жељка Остојић erasmus@pmf.unibl.org
Рударски факултет Вања Бањац erasmus@rf.unibl.org
Технолошки факултет Проф. др Божана Оџаковић erasmus@tf.unibl.org
Факултет безбједносних наука Радослав Иваниш erasmus@fbn.unibl.org
Факултет политичких наука Проф. др Мања Ђурић Џакић

erasmus@fpn.unibl.org

Факултет физичког васпитања и спорта Мр Саша Марковић erasmus@ffvs.unibl.org
Филозофски факултет Милана Дамјенић, ма erasmus@ff.unibl.org 
Филолошки факултет Доц. др Ања Правуљац erasmus@flf.unibl.org
Шумарски факултет

Мишел Бувач

erasmus@sf.unibl.org
Институт за генетичке ресурсе

Наташа Пашалић

erasmus@igr.unibl.org

Према члану 3. Правилника о међународној размјени студента и особља Универзитета у Бањој Луци Координатор за међународну сарадњу (енг. Coordinator for international cooperation) – је лице које именује наставно-научно вијеће/наставно-умјетничко вијеће факултета/Академије умјетности ради обављања надлежности из члана 39. Правилника. 

Члан 39.


Координатор за међународну сарадњу бира се из реда академског и административног особља на период од двије (2) године, са могућношћу именовања за период од још двије (2) године.

Координатор за међународну сарадњу пружа стручну, административну и техничку подршку одлазећим и долазећим студентима и особљу.

Надлежности координатора за међународну сарадњу подразумијевају, али нису ограничене на: информисање студената и особља о могућностима у области међународне сарадње, посебно пружање информација које се односе на размјену студената и особља, те пружање подршке у вези са административним питањима, укључујући помоћ при организацији смјештаја, прибављању визе, боравишне дозволе, здравственог осигурања и др.