Навигација

Академска 2022/2023.

Поводом Дана Универзитета у Бањој Луци, а у складу са чланом 12. Правилника о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци, сваке године додељује се награда за постигнут успјех најбољим дипломираним студентима Универзитета у Бањој Луци: „Златна значка са ликом Никола Тесла“, а у академској 2022/2023. години додијељена је сљедећим студентима:

Ред. бр. Име и презиме Студијски програм Организациона јединица Просјечна оцјена
1. Лопандић Стефан Музичка умјетност Академија умјетности 9,94
2. Јанковић Владан Геодезија Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 9,81
3. Бећаревић Тамара Економија и пословно управљање Економски факултет 9,18
4. Пешевски Јелена Рачунарство и информатика Електротехнички факултет 9,73
5. Марјановић Зоран Производно машинство Машински факултет 9,09
6. Божић Стефан Медицина Медицински факултет 9,93
7. Асановић Теодора Биљна производња Пољопривредни факултет 9,00
8. Соломун Марко Право Правни факултет 9,35
9. Малешевић Борка Просторно планирање Природно-математички факултет 9,84
10. Бера Марија Графичко инжењерство Технолошки факултет 9,12
11. Хрвач Милица Безбједност и криминалистика Факултет безбједносних наука 9,53
12. Селимовић Аднан Новинарство и комуникологија Факултет политичких наука 9,17
13. Топић Виолета Психологија Филозофски факултет 9,79
14. Јокић Викторија Италијански језик и књижевност Филолошки факултет 9,98
15. Столица Александра Шумарство Шумарски факултет 8,31