Навигација

Академска 2015/16. година

Академски календар за школску 2014/2015. годину


Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2015/2016. годину


Академски календар за школску 2015/2016. годину

Измјена Академског календара за школску 2015/2016. годину


Одлука о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2015/16. години на јавним високошколским установама

Одлука о измјенама Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2015/16. години на јавним високошколским установама

Одлука о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2015/16. години на јавним високошколским установама


Одлука о одговорним наставицима и сарадницима на I циклусу студија за школску 2015/2016. годину

Одлука о допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I студија за школску 2015/2016. годину

Одлука о одговорним наставицима и сарадницима на II циклусу студија за школску 2015/2016. годину

Одлука о одговорним наставицима и сарадницима на III циклусу студија за школску 2015/2016. годину

Одлука о допуни Одлуке о одговорним наставицима и сарадницима на III циклусу студија за школску 2015/2016. годину