Навигација

Особље

На Универзитету у Бањој Луци тренутно има 805 наставника и сарадника у пуном радном односу. 

У настави је ангажовано и 462 спољних наставника и сарадника, од чега 166 у допунском радном односу, 169 гостујућих професора из иностранства и 127 стручни сарадник за потребе реализације клиничке праксе. Тренутни број учесника у наставном процесу је 1.267, док административно-техничку подршку пружа  43 стручних сарадника и 51 лаборанат, те 487 административних радника.

Од укупно  805 стално запосленог наставног особља, 536 су наставници а 269 сарадници. Према избору у звања, од укупног броја наставника 176 су редовни професори, 205 је ванредних професора, а 155  доцената. Од 269 сарадника, 197 су виши асистенти, 57 је асистената, 5 је виших умјетничких сарадника, 8 су наставника страног језика и вјештина и 2 је лектора.