Навигација

Особље

На Универзитету у Бањој Луци тренутно има 784 наставника и сарадника у пуном радном односу. 

У настави је ангажовано и 459 спољних наставника и сарадника, од чега 170 у допунском радном односу, 168 гостујућих професора из иностранства и 121 стручни сарадник за потребе реализације клиничке праксе. Тренутни број учесника у наставном процесу је 1.243, док административно-техничку подршку пружа 35 стручних сарадника и 47 лабораната, те 476 административних радника.

Од укупно 784 стално запосленог наставног особља, 439 су наставници а 345 сарадници. Према избору у звања, од укупног броја наставника 114 су редовни професори, 140 је ванредних професора, а 185 доцената. Од 345 сарадника, 243 су виши асистенти, 86 је асистената, 6 је умјетничких сарадника, 3 су наставника страног језика и вјештина и 7 је лектора.