Навигација

Врсте и нивои студија

Студије су на Универзитету у Бањој Луци организоване према болоњским принципима још од 2007/08. школске године. То подразумијева тростепени систем студија: први циклус, други циклус и трећи циклус студија, ECTS систем вредновања предмета и укупног оптерећења студената, претежно једносеместралне предмете, континуиране провјере знања, интерактивну и практичну наставу, итд. 

Настава се изводи на 66 студијских програма првог циклуса студија, 67 програма другог циклусу, те 14 студијских програма трећег циклус студија. Међу студијским програмима другог и трећег циклуса постоје и комбиновани мултидисциплинарни студијски програми које заједнички изводи више факултета нашег Универзитета, као и студијски програми које наш Универзитет организује у сарадњи са другим универзитетима. 

У посљедње вријеме на Универзитету се, оснивају заједнички, мултидисциплинарни студијски програми који се изводе у сарадњи више факултета или у сарадњи са другим универзитетима. Они су својствени другом и трећем циклусу студија за које се вежу научна истраживања. Плод су европске стратегије о мултидисциплинарним истраживањима у којима предност интегрисаног универзитета може да дође до пуног изражаја.

Сматра се да се запаженији истраживачки резултати могу постићи на прелазима из једног подручја у друго, гдје се преплићу знања различитих дисциплина.

Наставни планови и садржаји наставних предмета повремено се побољшавају да би се што објективније утврдила њихова ECTS вриједност и побољшали исходи учења. Они се развијају тако да прелазе границе традиционалних дисциплина и гдје је год могуће, прилагођавају се интердисциплинарном раду. У плану су даљња побољшања - попут усаглашавања садржаја неких наставних предмета на различитим студијским програмима како би се створиле претпоставке за унутрашњу мобилност студената и рационалније извођење наставних активности на Универзитету.