Навигација

Рударски факултет

Рударски факултет у Приједору основан је 16. маја 1997. године, и то као одсјек Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, а од 2009. ради као Рударски факултет Универзитета у Бањој Луци.

Идеја о образовању стручњака из области рударства у овим крајевима настала је, свакако, и прије његовог оснивања. Основни циљ био је да се кадрови школују овдје, а не на другим високошколским установама, како би се они везали за подручје Крајине, те би се тако спријечила њихова миграција. Иницијатива за формирање ове високошколске установе заживјела је 1993. године, а по Рјешењу Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. UP-I-06-1 од 16. маја 1997. године основан је Рударски одсјек у склопу Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Извођење наставе за студенте прве године започело је академске 1997/98. године, а потом и за остале године студија. Наставним планом и програмом било је одређено да настава траје девет семестара, док је један семестар предвиђен за израду дипломског рада.

Конституисањем Наставно-научног вијећа и именовањем проф. др Надежде Ћалић за првог декана Рударског факултета званично је, 12. маја 2009. године, почео са радом Рударски факултет Приједор, као једина организациона јединица Универзитета у Бањој Луци ван његовог сједишта. Од академске 2008/09. године наставни процес изводи се према болоњским принципима. На другом циклусу студија настава је започела 2011/12, и то на студијском програму Рударско и геолошко инжењерство. Од 2013/14. на студијски програм Рударство уводи се усмјерење Експлоатација нафте и гаса, а од 2017/18. покренут је и нов студијски програм – Геолошко инжењерство. Научноистраживачки рад и сарадња са привредом у фокусу су рада Факултета, па је, с тим у вези, у протеклом периоду склопљено више уговора о сарадњи са другим угледним високошколским установама и компанијама. Наставници и сарадници Рударског факултета до сада су објавили око 20 радова у индексираним међународним часописима. Заједно са асистентима, наставници су до сада публиковали и осам универзитетских уџбеника, али и више скрипата и збирки задатака, који служе као помоћна средства и материјали за учење. Факултет је издао четири зборника радова са научно-стручних скупова које је организовао, а најзначајнији међу њима јесте зборник радова са VII балканског конгреса рударства, одржаног 2017. године у Приједору.

Оснивање и рад Рударског факултета у највећој су мјери условљени чињеницом да Приједор, због крупне сировинске базе коју посједује и индустрије која се обнавља, има потребу за бројним стручњацима различитих специјалности. С обзиром на то да је ово подручје значајно, између осталог, због рударства, било је, дакле, сасвим оправдано основати установу у којој би се образовао кадар из области рударства и геологије. Показује се да је то од непроцјењиве користи за привреду једне земље, а и шире. На Рударском факултету у Приједору постоје два студијска програма – Рударство и Геолошко инжењерство. То је једини факултет у Републици Српској који школује кадрове из области експлоатације минералних сировина, пружајући им знање и вјештине потребне за обављање свих високостручних послова који се тичу овог сектора, а то је значајно јер је минерална сировина веома важан ресурс Републике Српске. С тим у вези, мисија и визија краткорочног и средњорочног развоја овог факултета засноване су на сталном осавремењивању студијских програма, унапређењу и побољшању услова рада, као и поправљању животног стандарда студената.

Током досадашњег рада ове високошколске установе образовани су стручњаци из области рударства и геологије на основним студијама те рударско-геолошког инжењерства на другом циклусу студија, а управо на тим темељима треба даље да се гради модеран и атрактиван факултет, који ће студентима пружати пажљиво одабрана и на савремен начин презентована знања. Визија Рударског факултета у Приједору јесте да се он развије у модерну европску високошколску институцију која ће бити призната захваљујући научноистраживачким достигнућима својих наставника и сарадника, свршених студената и постдипломаца, и то у области планирања, истраживања, експлоатације и коришћења минералних ресурса, с посебним нагласком на очување и унапређење животне средине у складу са принципима одрживог развоја. Задатак овог факултета јесте да, пружањем знања, вјештина и оспособљавањем студената за самосталан и тимски рад, образује будуће лидере напретка привреде наше земље и региона, стручњаке који се могу укључити у научноистраживачки рад на институтима и факултетима у цијелом свијету.

Телефон +387 52 241 660
Факс +387 52 241 660
Веб-сајт www.rf.unibl.org
Е-пошта info@rf.unibl.org
Адреса Саве Ковачевића бб, 79101 Приједор
Декан Др Свјетлана Средић, ванредни професор
Продекан за наставу Др Љубица Фигун, доцент
Продекан за научно-истраживачки рад Др Дражана Тошић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/83/1rf.jpg
  • /uploads/attachment/strana/83/2rf.jpg
  • /uploads/attachment/strana/83/3rf.jpg
  • /uploads/attachment/strana/83/5rf.jpg