Навигација

Академски координатори за међународну размјену студената и особља

 Академски координатори за међународну размјену студената и особља 

Према члану 3. Правилника о међународној размјени студената и особља Универзитета у Бањој Луци Академски координатор за међународну размјену студената и особља (енг. Academic Coordinator for International Student and Staff Mobility) – је лице које именује научно-наставно/умјетничко-научно-наставно вијеће чланице ради обављања надлежности из члана 36. Правилника

Члан 36.

Академски координатор за међународну размјену студената и особља бира се из реда наставника на период од двије (2) године, са могућношћу још једног поновног именовања на период од двије (2) године.

Надлежности академског координатора подразумијевају, али нису ограничене на: припремање и потписивање уговора о учењу, праћење резултата студентске размјене и обраду добијених података, учешће у раду Комисије за признавање периода размјене и припрему уговора о размјени у сврхе наставе и/или истраживања и/или обуке особља. 

Чланице могу именовати више академских координатора за међународну размјену студената и особља. 

Академски координатор за међународну размјену студената и особља пружа подршку за сва академска питања одлазећим и долазећим студентима и особљу.

У одсуству академског координатора за међународну размјену студената и особља, обавезе координатора преузима руководилац студијског програма, односно шеф одговарајуће катедре на којем одлазећи студент студира, односно на који долазећи студент жели да дође у размјену.