Навигација

Координатори за осигурање квалитета

 
Редни број Чланица Име и презиме Контакт
1. Академија умјетности проф. др Предраг Соломон

predrag.solomun@au.unibl.org 

2. Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет
Дејан Васић dejan.vasic@aggf.unibl.org
3. Економски факултет др Јадранка Петровић jadranka.petrovic@ef.unibl.org
4. Електротехнички факултет доц. др Михајло Савић  mihajlo.savic@etf.unibl.org
5. Машински факултет проф. др Горан Јањић goran.janjic@mf.unibl.org 
6. Медицински факултет

СП Медицина проф др Златан Стојановић

СП Дентална медицина проф. др Ирена Кузмановић Радман

СП Фармација проф. др Наташа Бубић Пајић

За све Здравствене науке (6 СП) доц. др Дарија Кнежевић

zlatan.stojanovic@med.unibl.org

 

irena.kuzmanovic-radman@med.unibl.org

natasa.bubic.pajic@med.unibl.org

 

darija.knezevic@med.unibl.org

7. Пољопривредни факултет проф. др Мирјана Жабић mirjana.zabic@tf.unibl.org
8. Правни факултет Босиљка Чубриловић Стаменић, ма bosiljka.cubrilovic-stamenic@pf.unibl.org
9. Природно-математички
факултет
проф. др Драган Матић dragan.matic@pmf.unibl.org
10. Рударски факултет  доц. др Јелена Триван jelena.trivan@rf.unibl.org 
11. Технолошки факултет проф. др Мирјана Жабић mirjana.zabic@tf.unibl.org 
12. Факултет безбједносних наука доц. др Драгана Васиљевић dragana.vasiljevic@fbn.unibl.org 
13. Факултет политичких наука проф. др ДраганаТрнинић dragana.trninic@fpn.unibl.org 
14. Факултет физичког васпитања
и спорта
Данијел Божић, ма danijel.bozic@ffvs.unibl.org
15. Филозофски факултет проф. др Бошко Бранковић bosko.brankovic@ff.unibl.org
16. Филолошки факултет проф. др  Мијана Кубурић Мацура   mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org 
17. Шумарски факултет доц. др Наташа Лукић natasa.lukic@sf.unibl.org