Навигација

Колегијум

Колегијум Универзитета у Бањој Луци чине: ректор, проректори, финансијски директор, генерални секретар, те предсједник Студентског парламента Универзитета.

Чланови Колегијума Универзитета су: проф др Радослав Гајанин, ректор; проф. др  Милица Балабан, проректор за наставу и студентска питања; проф. др Кристина Пантелић Бабић, проректор за међународну сарадњу; проф. др Александар Остојић, проректор за научно-истраживачки рад и развој; проф. др Далибор Кесић, проректор за људске и материјалне ресурсе; мр Ђорђе Маркез, генерални секретар; Душко Лазић, финансијски директор и Андреј Шева, предсједник Студентског парламента.


Колегијум:

  • организује и усклађује рад на Универзитету и рад на факултетима;
  • предлаже пословну политику и мјере за њено провођење;
  • извршава одлуке и закључке органа Универзитета;
  • предузима потребне мјере у вези са припремама за рад у ванредним приликама;
  • предлаже план рада и план развоја Универзитета;
  • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Универзитета.