Навигација

Предаторски часописи и конференције

Предаторски часописи, предаторске конференције и хаковане интернет странице

Предаторски часописи

Прије него што истраживачи донесу одлуку о објављивању научног рада у одређеном часопису, неопходно је да се информишу о том часопису. За предаторске часописе, односно њихове издаваче, постоје одређене карактеристике на основу којих је могуће доћи до закључка да се не ради о оригиналном часопису.

Неке од карактеристика су сљедеће:
-     да је поступак рецензије недовољно транспарентан или да, у неким случајевима, рецензија и не постоји; 
-    аутори добијају велики број позива путем електронске поште да објаве рад у часопису, а исто тако добијају и позиве да постану чланови уређивачких одбора; 
-    углавном у тексту писма постоје граматичке/типографске грешке; 
-    писмо у коме се аутори позивају да објаве рад обично почиње навођењем наслова неког рада који је већ објављен у неком часопису, све у циљу стицања утиска да је понуда озбиљна и да неко прати ауторов рад; 
-    писма попут ових врло често су упућена са комерцијалних e-mail адреса (попут gmail, yahoo и сл.); 
-    наведени подаци о квалитету и рангу часописа су лажни; 
-    наведени сајт часописа уопште не ради или ако ради углавном је дизајниран тако да подсећа на сајт неког реномираног издавача; 
-    адреса редакције је у већини случајева лажна итд.

Треба бити јако опрезан по овом питању и треба детаљно проучити издавачку политику часописа.

Нови часописи се често поистовјећују са предаторским усљед малог броја објављених радова. У оваквим ситуацијама битно је испитати релевантност уређивачког одбора и издавача како би се утврдила аутентичност часописа. Уколико је часопис новијег датума, а при претрази у Google претраживачу се високо котира и не садржи негативне коментаре, то је свакако добар знак.

Предаторске конференције

Са порастом предаторског понашања у издавачкој индустрији, неки предаторски издавачи су проширили њихове пословне моделе како би остварили додатни профит од предаторских и лажних конференција.

Предаторски организатори конференција су профитне компаније које имају тенденцију да често организују "академске" конференције ниског квалитета и то ради зараде, умјесто као подршка истраживачкој заједници.

Неке од карактеристика су да се не пружа се ефикасна рецензија за говоре на догађајима, користе се лажне праксе као што је прикривање профитног статуса, прикривање адресе организатора и изношење лажних тврдњи о рецензији.

Предаторски организатори конференција се често могу лакше пратити него предаторске конференције саме по себи јер се праксе конференција развијају брзо, називи конференција се стално мијењају, а догађаји (било уживо било онлајн) су бројни да би се могли лоцирати. Обично су предаторске конференције осмишљене око широких, магловитих концепата да би се привукло што више истраживача из што више дисциплина.

Хаковане интернет странице

Корисно би било да се при одабиру часописа провјери листа сумњивих часописа (веб архива; блог Beallslist) и издавача (веб архива; блог Beallslist) на блогу Џефрија Била. Он на свом блогу такође указује и "хаковане интернет странице" или како их другачије преводе "киднаповани часописи" (hijacked journals - веб архива; блог Beallslist). Хаковане интернет странице представљају лажне вебсајтове оригиналних научних часописа. Постоје случајеви када је легитимна верзија часописа једино у штампаном облику, односно не постоји вебсајт часописа, док у случајевима када часопис има електронску верзију ствараоци оваквих страница се труде да лажни вебсајт увелико подсјећа на оригинални. Приликом идентификације легитимности одређеног вебсајта, уколико се часопис реферише у Web of Science (WoS) сервису, од велике користи је упоређивање садржаја свезака на самом вебсајту и свезака реферисаних у WoS-у.

Такође, при испитивању идентитета интернет странице је од значаја консултовати неки од сајтова за провјеру IP адреса који нуди информације о вебсајтовима. Консултације са колегама из исте области могу помоћи при добијању информација о аутентичним часописима и одабиру истих за обављивање рада.


Корисни радови на тему предаторских часописа, предаторских конференција и хакованих интернет страница
•    Ана Вил Харзинг (Prof. Anne-Wil Harzing, Middlesex University London) у свом раду Disseminating Knowledge: From Potential to Reality – New Open-Access Journals Collide with Convention пише о темама као што су публиковање у отвореном приступу и појави предаторских часописа.
•    Ауторке Monica Berger и Jill Cirasella објавиле су чланак Beyond Beall’s List : Better understanding predatory publishers у College & Research Libraries News-у о предаторским часописима како би истраживачима помогле да боље схвате какве проблеме стварају овакви часописи и издавачи.
•    Bohannon, J. (2013). Who’s afraid of peer review. Science, 342(6154).
•    Кампања "Think. Check. Submit." је покренута не би ли помогла истраживачима да идентификују релевантне издаваче. На сајту постоји листа питања која Вам могу помоћи да одлучите у ком часопису да објавите свој рад. Уколико су Ваши одговори позитивни, веће су шансе да је издавач релевантан и да му можете веровати.
•    Катарина Перић, Татјана Тимотијевић, Жељко Димитријевић - Публиковање у отвореном приступу и појава предаторских часописа и издавача, Библиотекар бр. 1-2 (2016)
•    Милица Шевкушић, библиотекар Института техничких наука САНУ - Како повећати видљивост истраживача (од слајда број 46 Предатори)
•    Милица Шевкушић, библиотекар Института техничких наука САНУ, Предаторски издавачи и сличне појаве, предавање одржано у библиотеци Института техничких наука САНУ, Секција библиотекара и књижничара ЗИС
•    Regina Romano Reynolds, UKSG: connecting the knowledge community, UKSG Conference 2016 Breakout Session - The Predatory Publishing Phenomenon: actors, bystanders, consequences
•    Reynolds, R. (2016). The predatory publishing phenomenon: dead end or just an inconvenience on the road to a new scholarly publishing landscape?. Insights, 29 (3).
•    Roxanne Missingham, University Librarian and Chief Scholarly Information Officer at Australian National University, Predatory publishing
•    Стела Филипи-Матутиновић - Ауторска права и отворена наука (од слајда број 44 „Предаторски“ издавачи)

Корисне веб странице и видео материјали на тему предаторских часописа, предаторских конференција и хакованих интернет страница
•    InterAcademyPartnership Project Report: Combatting Predatory Academic Journals and Conferences
•    Jeffrey Beall - Predatory Publishing and Related Scams
•    Susan Robbins (Western Sydney University Library) - How to spot predatory journal
•    Think. Check. Submit. – видео који нуди осам савјета како провјерити релевантност издавача
•    Springer - Avoiding predatory journals

Информације преузете са линка Конзорцијумa библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН).