Навигација

Пријава и реализација Erasmus+ пројеката

Категорије у програму Erasmus+ у оквиру којих могу да учествују треће земље које нису повезане с програмом, у које спада и Босна и Херцеговина, су сљедеће:

Кључна акција 1 (Key activity 1 – KA1)

  1. Међународна кредитна размјена (InternationalCredit Mobility - ICM)
  2. Виртуелне размјене у високом образовању и младих (Virtual exchanges in higher education and youth)

Кључна акција 2 (Key activity 2 – KA2

  1. Изградња капацитета у високом образовању (Capacity Building in Higher Education - CBHE)
  2. Изградња капацитета у области спорта (Capacity Building in the field of sport – CBS)
  3. Изградња капацитета у области стручног образовања и обуке (Capacity Building in the field of Vocational Education and Training - CBVET)
  4. Erasmus Mundus заједнички мастер програми (Erasmus Mundus Joint Masters -EMJM)
  5. Erasmus Mundus стратешке мјере (Erasmus Mundus Design Measures -EMDM)
  6. Партнерство за сарадњу (Partnerships for Cooperation)

Жан Моне акције (Jean Monnet - JMA)