Навигација

Пријава и реализација Erasmus+ пројеката

Отворено је шест категорија у програму Erasmus+ у оквиру којих могу да учествују партнерске земље, у које спада и Босна и Херцеговина.

Кључна акција 1 (Key activity 1 – KA1)

  1. Међународна кредитна размјена (InternationalCredit Mobility - ICM)
  2. Erasmus Mundus заједнички мастер програми (Erasmus Mundus Joint Master Degree -EMJMDs)

Кључна акција 2 (Key activity 2 – KA2

  1. Изградња капацитета (Capacity Building)
  2. Друге могућности – стратешко партнерство и  савези знања (Strategic Partnerships и Knowledge Alliances

Специфичне активности Erasmus+  програма 

1. Жан Моне (Jean Monnet)


Правила за пријаву и реализацију ЕРАЗМУС+ пројеката на Универзитету у Бањој Луци

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4


Програмски водич Еразмус+