Навигација

Први циклус студија

Факултет/Академија Студијски програм
Академија умјетности Музичка умјетност
Ликовне умјетности
Драмске умјетности
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Архитектура
Грађевинарство
Геодезија
Економски факултет Економија и пословно управљање
Пословна информатика
Електротехнички факултет Рачунарство и информатика
Електроника и телекомуникације
Електроенергетика и аутоматика
Машински факултет Енергетско и саобраћајно машинство
Производно машинство
Мехатроника
Индустријско инжењерство
Заштита на раду
Медицински факултет Медицина
Медицина на енглеском језику
Дентална медицина
Дентална медицина на енглеском језику
Фармација
Фармација на енглеском језику
Сестринство
Радиолошка технологија
Физиотерапија
Санитарно инжењерство
Медицинко лабораторијска дијагностика
Бабиштво
Пољопривредни факултет Биљна производња
Анимална производња
Аграрна економија и рурални развој
Правни факултет Право
Природно-математички факултет Физика
Географија
Просторно планирање
Екологија и заштита животне средине
Биологија
Техничко васпитање и информатика
Хемија
Математика и информатика
Рударски факултет Рударство
Геолошко инжењерство
Технолошки факултет Хемијско инжењерство и технологије
Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије
Текстилно инжењерство
Графичко инжењерство
Факултет безбједносних наука Безбједност и криминалистика
Факултет политичких наука Примијењена социологија
Социјални рад
Новинарство и комуникологија
Политичке науке
Факултет физичког васпитања и спорта Физичко васпитање и спорт
Спортске науке
Филозофски факултет Филозофија
Педагогија
Психологија
Историја
Учитељски студиј
Предшколско васпитање
Филолошки факултет Српски језик и књижевност
Енглески језик и књижевност
Њемачки језик и књижевност 
Руски и српски језик и књижевност
Романистика
Синологија
Шумарски факултет Шумарство