Navigacija

Prvi ciklus studija

Fakultet/Akademija Studijski program
Akademija umjetnosti Muzička umjetnost
Likovne umjetnosti
Dramske umjetnosti
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura
Građevinarstvo
Geodezija
Ekonomski fakultet Ekonomija i poslovno upravljanje
Poslovna informatika
Elektrotehnički fakultet Računarstvo i informatika
Elektronika i telekomunikacije
Elektroenergetika i automatika
Mašinski fakultet Energetsko i saobraćajno mašinstvo
Proizvodno mašinstvo
Mehatronika
Industrijsko inženjerstvo
Zaštita na radu
Medicinski fakultet Medicina
Medicina na engleskom jeziku
Dentalna medicina
Dentalna medicina na engleskom jeziku
Farmacija
Farmacija na engleskom jeziku
Sestrinstvo
Radiološka tehnologija
Fizioterapija
Sanitarno inženjerstvo
Medicinko laboratorijska dijagnostika
Babištvo
Poljoprivredni fakultet Biljna proizvodnja
Animalna proizvodnja
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj
Pravni fakultet Pravo
Prirodno-matematički fakultet Fizika
Geografija
Prostorno planiranje
Ekologija i zaštita životne sredine
Biologija
Tehničko vaspitanje i informatika
Hemija
Matematika i informatika
Rudarski fakultet Rudarstvo
Geološko inženjerstvo
Tehnološki fakultet Hemijsko inženjerstvo i tehnologije
Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije
Tekstilno inženjerstvo
Grafičko inženjerstvo
Fakultet bezbjednosnih nauka Bezbjednost i kriminalistika
Fakultet političkih nauka Primijenjena sociologija
Socijalni rad
Novinarstvo i komunikologija
Političke nauke
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Fizičko vaspitanje i sport
Sportske nauke
Filozofski fakultet Filozofija
Pedagogija
Psihologija
Istorija
Učiteljski studij
Predškolsko vaspitanje
Filološki fakultet Srpski jezik i književnost
Engleski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost 
Ruski i srpski jezik i književnost
Romanistika
Sinologija
Šumarski fakultet Šumarstvo