Navigacija

Akademska 2018/2019.

Povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci, svake godine dodeljuje se nagrada za postignut uspjeh najboljim diplomiranim studentima Univerziteta u Banjoj Luci: „Zlatna značka sa likom Nikola Tesla“, a u akademskoj 2018/2019. godini dodijeljena je sljedećim studentima:

Red. br. Ime i prezime Organizaciona jedinica Prosjek
1. Svetozar Rodić Akademija umjetnosti 9,81
2. Zoran Kokeza Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet 9,62
3. Elvis Mujkić Ekonomski fakultet 9,91
4. Vanja Starčević Elektrotehnički fakultet 8,9
5. Nikola Babić Mašinski fakultet 8,32
6. Đorđe Đukanović Medicinski fakultet 9,64
7. Saša Kovačević Poljoprivredni fakultet 8,86
8. Milica Ristić Pravni fakultet 9,62
9. Bojan Kovačević Prirodno-matematički fakultet 9,96
10. Aleksandar Radojčić Rudarski fakultet 8,47
11. Sara Lakić Tehnološki fakultet 9,63
12. Sanja Vukojević Fakultet bezbjednosnih nauka 9,00
13. Jovana Bokan Fakultet političkih nauka 9,95
14. Katarina Vukolić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 9,18
15. Nikolina Aničić Filozofski fakultet 9,98
16. Vladana Perlić Filološki fakultet 9,80
17. Ilija Čigoja Šumarski fakultet 9,21