Navigacija

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10.

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova.

Na Univerzitet u Banjoj Luci pravo upisa nemaju kandidati koji na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti nisu ostvarili najmanje 15 bodova.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/353/prijemni-AGGF.JPG
  • /uploads/attachment/strana/353/PRIJEMNI-ETF.jpg
  • /uploads/attachment/strana/353/PRIJEMNI_ETF__15_.jpg
  • /uploads/attachment/strana/353/PRIJEMNI_ETF__1_.jpg