Navigacija

Članice

Red. br. Fakultet/Akademija/Institut Adresa Telefon Veb sajt Elektronska pošta
1. Akademija umjetnosti Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,
78000 Banja Luka
 
+387 51 348 800 www.au.unibl.org info@au.unibl.org
2. Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77,
78000 Banja Luka
+387 51 462 543 www.aggf.unibl.org info@aggf.unibl.org
3. Ekonomski fakultet Majke Jugovića 4,
78000 Banja Luka
+387 51 430 010 www.ef.unibl.org info@ef.unibl.org
4. Elektrotehnički fakultet Patre 5,
78000 Banja Luka
+387 51 221 824 www.etf.unibl.org info@etf.unibl.org
5. Mašinski fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71,
78000 Banja Luka
+387 51 433 000 www.mf.unibl.org info@mf.unibl.org
6. Medicinski fakultet Save Mrkalja 14,
78000 Banja Luka
+387 51 234 100 www.med.unibl.org info@med.unibl.org
7. Poljoprivredni fakultet Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka +387 51 312 390 www.agro.unibl.org info@agro.unibl.org
8. Pravni fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Luka +387 51 339 001 www.pf.unibl.org info@pf.unibl.org
9. Prirodno-matematički fakultet Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka +387 51 319 142 www.pmf.unibl.org info@pmf.unibl.org
10. Rudarski fakultet Save Kovačevića bb, 79101 Prijedor +387 52 241 660 www.rf.unibl.org info@rf.unibl.org
11. Tehnološki fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 73, 78000 Banja Luka +387 51 434 357 www.tf.unibl.org info@tf.unibl.org
12. Fakultet bezbjednosnih nauka Bulevar Vojvode Živojina Mišića 10 A, 78000 Banja Luka +387 51 333 603 www.fbn.unibl.org info@fbn.unibl.org
13. Fakultet političkih nauka Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka +387 51 304 001 www.fpn.unibl.org info@fpn.unibl.org
14. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka +387 51 312 280 www.ffvs.unibl.org info@ffvs.unibl.org
15. Filozofski fakultet Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka +387 51 322 780 www.ff.unibl.org info@ff.unibl.org
16. Filološki fakultet Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka +387 51 340 120 www.flf.unibl.org info@flf.unibl.org
17. Šumarski fakultet Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka +387 51 464 628 www.sf.unibl.org info@sf.unibl.org
18. Institut za genetičke resurse Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

 
+387 51 348 080
www.igr.unibl.org info@igr.unibl.org