Navigacija

Ostali akti

(1) Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Banjoj Luci - [objavljeno 29. septembra 2022. godine]


(2) Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci - [objavljeno 26. septembra 2022. godine]


Uputstvo o realizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu zaposlenih na Univerzitetu u Banjoj Luci - [objavljeno 10. februar 2023. godine]


(3) Program prevencije korupcije na Univerzitetu u Banjoj Luci


(4) Program mjera i aktivnosti na poboljšanju materijalno-finansijskog stanja i poslovanja, transparentnosti, racionalnosti i odgovornosti u raspolaganju finansijskim sredstvima Univerziteta u Banjoj Luci


(5) Program rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2017. godinu

(6) Vodič Univerziteta u Banjoj Luci u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama


(7) Uputstvo za izradu i poboljšanje studijskih programa


(8) Odluka o obavezi navođenja afilijacije pri publikovanju naučnih publikacija

(8.1) Odluka o usvajanju Uputstva za navođenje afilijacije akademskog osoblja i Uputstvo za navođenje afilijacije akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci


(9) Knjiga grafičkih standarda UNIBL verzija 1.0.


(10) Uputstvo o načinu i realizaciji projekata na Univerzitetu u Banjoj Luci


(11) Uputstvo za sprovođenje procedura javnog konkursa izbora u nastavnička i saradnička zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci


(12) Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju na Univerzitetu u Banjoj Luci


(13) Program rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2019. godinu

(13.1) Izvještaj o realizaciji Programa rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2019. godinu


(14) Program rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2020. godinu


(15) Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja - 25. juni 2020. godine


(16) Uputstvo o postupku za izdavanje duplikata diplome/dodatka diplomi, te ispravljanju greške u izdatoj diplomi/dodatku diplomi - 9. juni 2021. godine


(17) Akcioni plan za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu za period 2022-2026. godina

(17.1) Analiza stanja rodne ravnopravnosti


(18) Izvještaj o realizaciji Programa rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2021. godinu - 3. mart 2022. godine

(18.1) Izvještaj o realizaciji Programa rada članica Univerziteta u Banjoj Luci - 3. mart 2022. godine


(19) Program rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2022. godinu - 3. mart 2022. godine

(19.1) Program rada članica Univerziteta u Banjoj Luci za 2022. godinu - 3. mart 2022. godine


(20) Profesionalno usavršavanje za unapređenje nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci