Navigacija

Generalni sekretar

Mr Đorđe Markez, dipl. pravnik

Telefon +387 51 321 275
E-pošta gensek@unibl.org

Generalni sekretar Univerziteta rukovodi administrativnim službama, a za svoj je rad odgovoran rektoru, Senatu i Upravnom odboru.

Generalni sekretar je mr Đorđe Markez, dipl. pravnik, koji obavlja funkciju od 2011. godine.


Funkciju generalnog sekretara Univerziteta u Banjoj Luci dosada su obavljali:

  • Dušanka Dragić, dipl. pravnik (2006-2011)
  • Vladimir Nikolić, dipl. pravnik (1992-2006)
  • Fuad Balić, profesor (1988-1992)
  • Drago Tojčić, dipl. pravnik (1978-1988)
  • Rajko Kuzmanović, dipl. pravnik (1975-1978)