Navigacija

Strategija internacionalizacije

 

Strateški ciljevi internacionalizacije Univerziteta definisani su kroz četiri osnovna strateška cilja:

  1. politike internacionalizacije,
  2. internacionalizacija nauke,
  3. internacionalizacija nastave,
  4. internacionalizacija sistema podrške.