Navigacija

Centar za podršku studentima sa invaliditetom

Univerzitetski centar za pomoć studentima sa posebnim potrebama koji pod  ovim nazivom djeluje od 2017. godine, osnovan je 2006. godine od strane udruženja građana i u to vrijeme djelovao je pod nazivom „Centar za pomoć studentima sa invaliditetom“. Godine 2007. Centar postaje sastavni dio Univerziteta u Banjoj Luci i funkcioniše u sklopu Rektorata UNIBL.

Centar svoje značajnije rezultate postiže sa implementacijom TEMPUS projekta „Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP – Equal Opportunities for students with special needs in higher education) koji je realizovan u periodu  od 2012. do 2014. godine.

Od 2012. do 2017. godine,  Centar je djelovao pod nazivom Centar za podršku studentima sa invaliditetom.

Univerzitetski centar za pomoć studentima sa posebnim potrebama predstavlja koordinaciono tijelo na Univerzitetu čiji je zadatak da osigura da studenti sa posebnim potrebama/invaliditetom imaju jednak pristup svim univerzitetskim programima i aktivnostima.

Centar njeguje obrazovnu okolinu koja je inkluzivna i spremna podržati studente sa posebnim potrebama/invaliditetom kroz građenje i održavanje partnerstva sa fakultetima i akademskim i administrativnim osobljem, promovisanje svjesnosti o invaliditetu između svih članova univerzitetske zajednice i osiguranje smjernica sa obzirom na univerzitetske politike i procedure koje osiguravaju potpunu participaciju studenata sa invaliditetom u svim aspektima univerzitetskog života.

.

Telefon +387 51 301 430
Faks +387 51 301 430
Veb-sajt https://czp.unibl.org/
E-pošta bojana.trbic@unibl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Rukovodilac centra Bojana Trbić

Slike

  • /uploads/attachment/strana/157/cpsi-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/157/cpsi-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/157/cpsi-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/157/cpsi-4.jpg